Vetot äventyrar industrins omställning och tillväxt

Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden.

Debatt 2 april 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om satsningar på bland annat tillverkning av grön vätgas, fossilfritt stål och batterier lyckas fullt ut, minskar de klimatutsläppen stort samtidigt som de ger lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter.

Men för att klara omställningen krävs det mycket el på kort tid. Sveriges elbehov väntas vara dubbelt så stort redan inom 20 år. Och hindren för elektrifieringen är dessvärre många. Tillståndsprocesserna är långa samtidigt som ny fakta visar att hela 8 av 10 vindkraftverk får nej av det kommunala vetot. Det här äventyrar industrins tillväxt och klimatomställning.

Svensk politik måste samlas för att undanröja de hinder som finns för ny elproduktion. Det anser alla 21 industribolag som deltagit i en enkät från Svensk Vindenergi. Bland de svarande bolagen återfinns bland annat BillerudKorsnäs, Holmen, Hitachi, Rottneros, Northvolt, Preem och Volvo. 10 av företagen anger att deras behov av el redan har börjat öka, medan 6 av företagen uppger att behovet ökar inom fem år eller mindre. En klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och regional utveckling.

Uppmaningen om en politisk samling kring elförsörjningen måste nu hörsammas. Målet bör vara att halvera ledtiderna för utbyggnaden av både elproduktion och elnät. Lösningarna finns där och det finns utrymme för flera kraftslag att vara med och möta det snabbt växande elbehovet. Låt oss nu agera snabbt för att säkra ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Bakslag för vindkraftspark i Kolmården

Bakslag för vindkraftspark i Kolmården

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

Debatt: Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Debatt: Nicklas Lundström missar målet i fråga om vindkraft

Nicklas Lundström missar målet i fråga om vindkraft
Visa fler