Vems är felet att lärarna inte har riksdagsmannalöner?

Replik: Har Sveriges Lärare tänkt igenom sitt eget ansvar?

Debatt 18 september 2023 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Heikki Bodsunder, Niclas Sjöström och Sofia Wenhov från fackförbundet Sveriges Lärare i Norrköping påstår i en debattartikel i Folkbladet den 12 september, att vi har ett ” Horribelt dåligt läge för utbildade lärare” i Norrköping.
I artikeln berättar de om den stora avgången av behöriga lärare och att andelen obehöriga lärare ökar. Det är lätt att se och förstå problemet. Det är svårare att se och förstå lösningen. Förslagen är väldigt allmänt hållna och fritar helt lärarnas fackliga förbund från ansvar. 

För att ta några exempel så skriver de tre företrädarna från Sveriges Lärare att arbetsgivaren behöver "attrahera lärarna med god arbetsmiljö" och de vill att "Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga" och lärarfacket uppmanar också arbetsgivarna/politikerna att "häva besparingarna och satsa på skolan."

 

1."Attrahera lärarna med god arbetsmiljö”
Ja vem ska verka för den goda arbetsmiljön? Naturligtvis ska den fackliga organisationen vara pådrivare i alla lägen.
Har ni skyddsombud på alla arbetsställen? Utbildar ni era skyddsombud på bästa sätt? Fortbildar ni era skyddsombud kontinuerligt?
Hjälper ni till och supportar era skyddsombud på arbetsstället? 
Norrköpings kommun är inte alltid en bra arbetsgivare så står ni bakom era skyddsombud när eventuell konflikt uppstå på grund av skyddsombudets uppdrag?

 

2 "Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga”
På 1970 talet så sas det att en lärare skulle ha ”samma inkomst som en riksdagsman”
En riksdagsman har idag ca 70 000 kronor i månadslön plus en del andra förmåner.
Hur har ni gjort för att åstadkomma ett så stort tapp när det gäller era medlemmars löner?
Hur resonerar ni idag för att återställa detta? Det handlar om er drivkraft och arbetslust, inget gör sig självt utan det är er kunskap och arbetsinsats som ska åstadkomma ett resultat!

 

3 "Häv besparingarna och satsa på skolan”
Även här har ni också en stor roll, hur jobbar ni med opinionsbildning för att medborgarna ska inse vikten av skolan och påverka sina politiker så att de också inser att skolan måste prioriteras högt i samhället?
Vad är det som gör att ni accepterar klasser med ibland trettio elever? Tycker ni att det är en rimlig arbetsbörda för en lärare? Om inte, hur har ni agerat för att stoppa det? 

Jag tror inte att framgång i era frågor är att gnälla i media utan kavla för guds skull upp ärmarna och sätt igång att jobba med ert fackliga uppdrag, så era medlemmar kan känna sig stolta för sitt fack! Så… sätt igång! 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa