Horribelt dåligt läge för utbildade lärare i Norrköping

Heikki Bodsunder är ordförande för Sveriges Lärare i Norrköping.
Heikki Bodsunder är ordförande för Sveriges Lärare i Norrköping.

Vi befarar att andelen legitimerade lärare som byter bana blir ännu större än vad den är idag.

Debatt 12 september 2023 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lärarna är avgörande för byggandet av framtidens samhälle och helt avgörande för utbildningens kvalitet och att för att barn och elever kan tillägna sig kunskap. Därför är det allvarligt att så många lämnar yrket. Här i Östergötland har 13,5 procent av lärarna redan gjort det.

Vi vill därför uppmärksamma det fantastiska yrke som lärararbetet är. Men vi lärare i skolan och förskolan behöver fler utbildade och behöriga kollegor för att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag. 

 

I Norrköping är endast 69 procent av lärarna behöriga i minst ett ämne i den åldersgruppen de undervisar. Det betyder att nästan var tredje lärare inte har rätt utbildning eller legitimation för att undervisa. En siffra som är horribelt dålig och inget man skulle acceptera i någon annan bransch med legitimationskrav.

 

I rapporten ”Lärarna som lämnat yrket” kan vi konstatera att ungefär 35 000 lärare lämnat sitt yrke och i dag gör annat än arbetar som lärare. Visst är det naturligt att vissa gör det, men samtidigt utgör dessa personer en potential för att snabbt öka antalet lärare i skolorna i lärarbristens Sverige. 

 

Det huvudsakliga skälet till att lärare lämnar är dålig arbetsmiljö med mycket stress och hög arbetsbelastning. Varje lärare som lämnar yrket på grund av olika missförhållanden är ett misslyckande för skolsystemet. Med de nedskärningar som vi ser runt om i landet kommer stressen och arbetsbelastningen öka än mer. Vi befarar att andelen legitimerade lärare som byter bana blir ännu större än vad den är idag. 

 

Skolväsendet behöver mer resurser, och det snarast. Annars riskerar lärarbristen att öka än mer. Sveriges Lärare kräver: 

• Attrahera lärare med god arbetsmiljö. 

Ju bättre arbetsmiljö för lärare, desto fler av de utbildade lärarna kommer att arbeta som lärare. 

• Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga 

Om lärarlönerna är för låga jämfört med alternativa yrken kommer lärare att välja bort läraryrkena. 

• Häv besparingarna och satsa på skolan 

Nedskärningsvågen förstärker både det som gör att lärare väljer bort skolan och det som gör att de lärare som gör annat inte vill gå tillbaka. Ansvariga politiker, på både nationell och lokal nivå, måste tänka om. Visa lärare tillit och satsa på skolan i stället för att skära ned. För vi hoppas att arbetsgivare och skolhuvudmän förstår sin utmaning på rätt sätt. De har Sveriges framtid i sina händer.

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa