Varselbomben har slagit ner i den östgötska sjukvården

För några dagar sedan varslade Region Östergötland om att 900 medarbetare kan komma att sägas upp från sina arbeten. Emma Klingvall, Marie Morell och Kaisa Karro ger sina respektive bilder av vad som har hänt och av vad som bör ske nu. Läs, jämför, tyck till och lägg dig i.

Emma Klingvall är ordförande i facket Vårdförbundet.

Emma Klingvall är ordförande i facket Vårdförbundet.

Foto: Vårdförbundet

Debatt2024-03-03 10:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionen går mot ett underskott på 1, 7 miljarder kronor i år.  Vad beror raset i regionen på? Vad kan göras för att rätta till problemen? Idag bjuder vi Folkbladets läsare på tre färska debattinlägg i den heta frågan. Först ut är Emma Klingvall – avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland och förbundsstyrelseledamot. Hon är "djupt oroad" över vad som pågår inom länets sjukvård. "Rädda vården" är fackets motto i de förhandlingar som nu väntar:

"Att sjuksköterskor skulle undantas varslet kan lugna oss men i gruppen administration och medicinsk-teknisk personal vet vi att vi har medlemmar som med sin kompetens och legitimation bidrar till en god och säker vård för medborgarna. Vi kommer strida för att inte dessa medlemmar berörs av varslet under de förhandlingar som vi kommer delta i under våren. 

Vi är självklart också djupt oroade för de kollegor som finns runt om oss och som kan komma att varslas. Många är viktiga stödfunktioner för chefer, medarbetare och i teamet runt patienterna. Om de varslas riskerar arbetsmiljön och arbetsbelastningen att bli ännu sämre än den redan är.

Vårdförbundets legitimerade livsviktiga professioner barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har minskat de senaste åren och tillhör inte de yrkeskategorier som ökat. Mycket beror på att regionen inte anses vara en tillräckligt god arbetsgivare. Under pandemin var vi livsviktiga och vi sa ”Tacka med lön”, men efteråt har vi inte känt den uppskattning som vi anser att vi är värda. Forskning visar att ju högre kompetens i vården, desto mindre risk för sjuklighet och dödlighet. När vården dräneras på hög kompetens och arbetsgivaren i brist på legitimerade yrken anställer andra yrkeskategorier är risken att vården inte håller samma kvalitet och därmed också blir dyrare. Vården idag kräver hög, specialiserad och många gånger avancerad kompetens. Regionen har inte ökat tillgängligheten, minskat vårdköerna eller öppnat de nödvändiga vårdplatser som krävs. 

Vården är i grunden underfinansierad och vi väntar på de pengar som ska göra att inga behöver varslas – som statsministern satt i morgonsoffan och lovade. Skattebetalarna förtjänar en vård som fungerar och medarbetare som trivs och mår bra, som kan utvecklas i sina yrken och som kan utveckla vården.

Vi behöver bli fler med hög kompetens, med legitimation. Då behöver regionen öppna plånboken och värdesätta oss rätt. Vårdförbundet är i avtalsrörelse för sänkt veckoarbetstid, hållbara scheman som gör att vi orkar arbeta heltid, kompetensutveckling på arbetstid, satsningar på löner och OB-ersättningar. Vårt budskap är: rädda vården!"

                                                                                                               &

De socialdemokratiska oppositionsråden i Östergötlandsregionen Kaisa Karro, Lena Micko, Eva Andersson och Annsofi Ramevik skriver i sitt inlägg att de "känner oro" för att undersköterskorna ska få "betala priset för vårdkrisen" därför att de styrande i M, KD, L och SD "inte tog tag i problemen som dök upp." 

"Idag med facit i hand vet vi att den långsamma nedtrappningen av hyrpersonal som M, KD, L och SD beslutade om 2023 var precis så otillräcklig som vi sa. Det är inte alltid roligt att ha rätt. 

Vi föreslog både en skarpare handlingsplan och senare ett totalt hyrstopp och fick ett nej direkt. Vi sa nej till kostnadsdrivande vårdval och fick kalla handen där också. Med våra förslag så hade vi idag haft ett bättre läge. 

I den situation som vi är i nu så har (S) inte mer pengar än moderatledda styret att röra oss med och inser att det extremt tuffa ekonomiska läget kommer att innebära att medarbetare får sluta. För oss är det nu viktigt med ett bra stöd. I en varselprocess drabbas alla medarbetare, inte bara de som varslas. Det är en omvälvande upplevelse att mista jobbet och att mista fina arbetskamrater. Stödet i den omställningen, arbetsmiljöfrågorna och ledarskapet kommer betyda mycket.

Vi socialdemokrater ser ändå att det finns mått och steg att ta som gör det möjligt att mildra antalet som varslas. Om viljan finns. Några exempel på detta är: 

  • En snabbare och mer omfattande utfasning av hyrpersonal i regionen, som idag kostar 600 miljoner per år. 
  • Avskaffande av kostnadsdrivande vårdval. Vi vet att vårdvalen idag innebär stora merkostnader för regionen.
  • Två utgiftsposter som särskilt sticker ut är läkemedelskostnader och utomlänsvård. Här behöver vi snabbt gå på djupet och ta kontroll över utgifterna. 
  • Inför en kontrollfunktion när det gäller välfärdsbrott. Välfärdsbrott kostar samhället 18 miljarder årligen i Sverige. Det vore naivt att tro att Östergötland skulle vara undantaget. Utan fungerande kontroller så riskerar vi att betala ut pengar som går till organiserad brottslighet.  Redan nu är så mycket som 60 procent av fakturorna från hyrbolagen felaktiga till nackdel för regionen. Regionen betalar privata utförare mer än 1,2 miljarder årligen.  Genom att intensifiera arbetet med att hitta och stoppa felaktiga utbetalningar frigörs medel för att behålla personal och säkerställer att pengar avsedda för vård också går till vård. 
  • Sist men inte minst så uppmanar vi återigen Marie Morell att försöka tala sin regering till rätta, något hon hittills kategoriskt vägrat att göra.  Sverige har idag en regering som lämnar regionerna i sticket. M, KD, L och SD har försatt sjukvårds-Sverige i kris. Under pandemin skickade en socialdemokratiskt ledd regering ut mellan 25 och 30 miljarder för att regioner och kommuner skulle klara av krisen, samtidigt som den dåvarande oppositionen kritiserade oss för att det inte var tillräckligt. Ulf Kristersson, statsminister, lovade att inga anställda i svensk sjukvård ska behöva varslas så borde det betyda något för undersköterskorna i Östergötland! 

                                                                                                          &

Regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M) skriver i sitt inlägg tillsammans med kollegorna från KD och L att de inte lever " i en villfarelse om att det går att ”springa lite fortare” ute i verksamheterna. Det gör det inte och det vet vi." Men de understryker att de "hisnande" underskottssiffrorna inte ger dem något annat alternativ än att varsla om uppsägningar:

Under det dryga året som vi i Östgötasamverkan (M, KD och L) styrt Region Östergötland har bland annat beslut fattats om anställningsstopp, utfasning av bemanningsföretag och sparbeting motsvarande 6 procent inom hälso- och sjukvården, men också om mer effektiva inköp och restriktivitet bland investeringar. Likaså har den administrativa organisationen setts över och minskats. 

Förutsatt att åtgärderna får full effekt beräknas de minska kostnaderna, men de kommer inte räcka för att nå en ekonomi i balans. Vi måste minska våra kostnader ytterligare och personalkostnaderna utgör en stor del av vårt underskott – därav är beslut om varsel helt nödvändigt.

Sedan början av 2020 har antalet anställda ökat med drygt 1 000 personer, vilket inte är hållbart. Det nu fattade beslutet om varsel om uppsägning omfattar 900 anställda (totalt har Region Östergötland cirka 14 600 anställda) och kommer framför allt att beröra de grupper som har ökat mest de senaste åren. 

Två yrkesgrupper – läkare och sjuksköterskor – är undantagna från varsel. Antalet anställda inom dessa kategorier regleras istället genom anställningsstopp med särskild behovsprövning. Även Folktandvården och regionens skolor är undantagna.

Det är givetvis alltid lätt att titta i backspegeln, men faktum är att kurvorna under lång tid har pekat åt fel håll för Region Östergötland. Åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Det här är dock inte tiden för politisk pajkastning om vem eller vad som bär skulden. Det här är tid för ansvar. Ansvar för att inte ducka för svåra beslut. 

Även om tiden framåt kommer vara tuff är vi skyldiga östgötarna att göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Alternativet – att regionens ekonomi fortsatt får blöda fritt – är ett scenario som nog ingen av oss vill ha. Region Östergötland måste helt enkelt ges förutsättningar att komma på rätt köl igen. Från vår sida kommer vi göra allt vi kan för att minimera de negativa konsekvenserna för patientsäkerheten och arbetsmiljön. 

Avslutningsvis vill vi vända oss direkt till dig som är medarbetare i Region Östergötland. Vi förstår att detta skapar oro. Både för dig som riskerar att komma i fråga för varsel, med allt vad det innebär, men också för dig som blir kvar men som riskerar att mista värdefulla kollegor. 

Från den politiska ledningen vill vi vara tydliga med att vi inte lever i en villfarelse om att det går att ”springa lite fortare” ute i verksamheterna. Det gör det inte och det vet vi. Det handlar snarare om att våga prioritera, hitta nya lösningar, öka samverkan och om att använda digitala lösningar ännu mer där det passar. 

Nu startar arbetet med förhandlingar med de fackliga organisationerna. Region Östergötland behöver arbeta skyndsamt med denna process samtidigt som det är ett arbete som måste hanteras med stor respekt och arbetsrättsligt korrekt. 

Region Östergötland har historiskt en stark tradition av en god ekonomi, med hög tillgänglighet till vården för våra medborgare. Det är vår övertygelse att vi kan – och ska – komma tillbaka dit igen. Men vi sticker inte under stol med att det nu väntar en tuff tid, som vi tillsammans behöver ta oss igenom."

Mer att läsa: Avgörande att värna vårdens kärna.

Kaisa Karro är gruppledare för S i region Östergötland.
Kaisa Karro är gruppledare för S i region Östergötland.