Tack för inbjudan–Jag vill mycket gärna träffa er!

Norrköpings kommun har ett lågt löneläge bland många yrkesgrupper. Vi har under många år haft större fokus på arbetsmiljön än på lönen.

Debatt 19 november 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Representanter från ett stort antal fackförbund i Norrköping vände sig i en debattartikel i Folkbladet (11 november) till politikerna i personalutskottet med budskapet: "Nytillsatta politiker har nu möjligheten att själva sätta ut riktningen för hur Norrköping ska fungera i framtiden. Vem i personalutskottet vill diskutera det enorma problemet med kompetensförsörjning som vi gemensamt står inför? Vem ska vi kunna rekrytera när vi inte ens kan erbjuda marknadsmässiga löner? Vem kommer ta hand om mamma? Om våra barn? Om de som behöver vår hjälp som allra mest?"

Jag säger stort tack för inbjudan! 

Kompetensförsörjning är en av kommunens mest prioriterade frågor. I detta ingår att Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, både för att behålla de medarbetare vi har och för att kunna rekrytera fler. För att vara det krävs i många fall ett bättre löneläge men också andra delar behöver utvecklas. 

Norrköpings kommun har ett lågt löneläge bland många yrkesgrupper. Vi har under många år haft större fokus på arbetsmiljön än på lönen. Vi måste lyckas med båda. I juni i år beslutades i bred politisk enighet om en speciell lönesatsning på omkring 80 miljoner över fyra år, utöver löneavtalet, för de grupper där extra lönepåslag bedömdes vara speciellt viktigt för att komma i balans i relation till löneläget i övriga Sverige. Personalutskottet kommer att fortsätta följa vad vi behöver göra ytterligare när det gäller lön. 

Tillsammans med ett bättre löneläge behöver vi arbeta vidare med de andra delarna som också är så viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag tänker närmast på möjligheten att kunna påverka sina arbetstider, sin arbetssituation och sin möjlighet att utvecklas på jobbet. Det är viktigt för att få en god trivsel och bättre hälsa. Och det i sin tur minskar sjukfrånvaron.   

Om vi kan minska sjukfrånvaron kommer det att gynna både den enskilde medarbetaren, verksamheterna och de vi är till för – våra invånare som vi ska ge utbildning, service, stöd och omvårdnad.  

Jag som nytillträdd ordförande för Norrköpings kommuns personalutskott träffar gärna er för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att ännu bättre möta framtiden både vad det gäller arbetsvillkor, kompetens, arbetsinsats och lön för att nå våra mål om att utveckla kvalitén i våra verksamheter och servicen till invånarna.  

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa