Statens girighet har trumfat klimat och energi (2)

Måns Hagberg förstår både Holmens Nils Ringborg och grannarna i Rättvisa vindar. Kanske kommer en dag då även staten förstår?
Måns Hagberg förstår både Holmens Nils Ringborg och grannarna i Rättvisa vindar. Kanske kommer en dag då även staten förstår?

Jag kollade med Andreas Wickman på Gotland. Han har lotsat fram många vindkraftsprojekt. Han jobbar på en ersättningsmodell att tillämpas mer generellt.

Debatt 25 maj 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 De kringboende inom de närmaste kilometrarna får ett begränsat delägarskap helt gratis. De riskerar ingenting men får ersättning i takt med vinsten från elförsäljningen. Huvudintressenterna behåller fullt ansvar för anläggningen. Jag tror att detta kan fungera. Vattenfall Vindkraft borde haka på!

Men visst finns betänkligheter. De nya snurrorna har en helt annan skala än det mesta i människan bygger i landskapet. Varför så enormt stora? 

Detta är en fortsättning på debattartikeln "Statens girighet trumfar klimat och energi" i Folkbladet 24 maj

1. I början byggdes vindkraftverk i bra vindlägen, d v s utefter kusterna och i öppna landskap. De var ändå så dyra att det behövdes subventioner. 

 

2. Tillräckligt högt upp blåser det nästan överallt. De nya stora verken når dit upp, även där skogen bromsar vinden ovanför trädens toppar. Denna storskaliga vindkraft är nu billigaste sättet att tillverka el.

 

3. Elbehovet ökar. Industrin elektrifieras. IT-sektorn drar ström. "Molnet" går på el. Att tillverka stål med grön vätgas kommer att dra mycket el. Att tillverka cement utan att elda med bränsle likaså. Elbilarna är marginella men inte försumbara. 

 

4. I botten ligger behovet att ta bort fossilberoendet som orsakar den pågående klimatkrisen. Just nu tillkommer att rysk gas, olja, kol och kärnkraftbränsle finansierar Rysslands krig i Ukraina. 

 

Men visst finns lösningar.

 

1. Grannarna har rätt och närmast skyldighet att bevaka sina intressen. 

 

2. Försvaret sätter stopp för mycket vindkraft. Redan av öppna kartor framgår en del hinder, sen tillkommer underhandsavslag med hemlig motivering. Försvaret har sett vindkraften som en onödig grej som bara är i vägen. Ändring kan vara på gång, så säger t ex brittiska flygvapnet att Europa är en vindkraftskontinent och vi ska lära oss flyga där.

 

3. Naturvården är i princip för vindkraft, men stoppar i praktiken väldigt många etableringar, ofta på grund av fåglarna. Särskilt örnar kan råka illa ut. Nu pågår en teknisk utveckling. Med radar och kameror kan stora fåglar identifieras och berörda verk stängas ner tills de passerat. 

 

4. Att verken syns på dagen är ohjälpligt, men hinderbelysningen stör på nätterna. Även där pågår en teknisk utveckling så att den tänds bara om något flygplan kommit på avvägar och riskerar att kollidera med ett vindkraftverk. 

 

Här i Norrköpingstrakten är läget akut. 

Pappersbruket Braviken utanför Norrköping förbrukar ström som hela Malmö. Ägaren Holmen AB är helt neutral då det gäller kärnkraft eller vindkraft. Företaget har förutsättningslöst kommit fram till att storskalig vindkraft är den lösning som kan fungera inom en godtagbar tidsram. Holmen vill bygga på sin egen mark. 

Grannarna ogillar förslagen. De har organiserat sig under mottot "Rättvisa vindar".

Jag förstår både grannarna och Holmen! Grannarna ska inte mutas, men känslan att bli orättvist behandlad är reell. Inne i stan finns gatubelysning, inte ute i bygderna. Telia lägger ner det fungerande kopparnätet för telefoni. Bussarna läggs ner. Och till detta kommer en vindkraft som gynnar alla utom de som bor i närheten. 

För acceptans bland närboende behövs kompensation. Vattenfall Vindkraft: Ta fram och använd den modell som skisserats här ovan! Den kan bli en förlaga för andra företag, kanske även Holmen. Och till slut även staten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa