SD tycker det är bra att kommunen bryter mot lagen

Går man den väg som SD föreslår skulle man ju kunna utöka den hemliga kommunala spaningsverksamheten till snart sagt alla medborgare. Finns det måhända någon som uträttat ärenden, tränat, eller handlat efter jobbet innan barnen hämtats på förskolan?

Debatt 9 januari 2023 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattartikel i Folkbladet den 16 december så tycker företrädare för SD Norrköping att det är bra att kommunen bryter mot lagen. Det är helt enkelt svårt att tolka det på annat sätt när de skriver att ”Sverigedemokraterna tycker att Norrköpings kommun tog ett bra initiativ med att anställa en säkerhetsutredare som skulle bistå kommunen med att motverka välfärdsbrott. (--) Oavsett vad JO kommer fram till bör Norrköpings kommun i någon form kunna fortsätta och även utöka kontrollen. (--) Norrköpings kommun kommer att kunna avslöja en betydande mängd människor som stjäl pengar från vårt välfärdssystem.” 

Det kan tyckas märkligt när detta är ett parti som brukar göra ett stort nummer av att vara mot kriminalitet. Å andra sidan är det ju också det riksdagsparti som har överlägset flest kriminella bland sina förtroendevalda och som under förra mandatperioden drabbades av en stor knarkskandal här i Norrköping (knark är alltså olagligt). 

Det hela handlar om att jag som gruppledare för Vänsterpartiet i Norrköping tyckte att det var lite konstigt att kommunen utan att ens ha ett tydligt regelverk för saken smygfotograferat medborgare med försörjningsstöd, och alla i deras närhet, både i hemmet och på andra platser. Självklart anser jag att misstänkt fusk med skattepengar såklart ska bekämpas. Men det bör rimligen ske med lagliga och proportionella metoder. Här har kommunen enligt mig sannolikt brutit mot både GDPR, Europakonventionen och Regeringsformen. Hemlig spaning är något som polis och underrättelsetjänst bör syssla med eftersom de har kompetensen och mycket strikta regelverk att följa.┣ Det är inget som en kommun ska höfta fram utan tydliga politiska beslut, regelverk, eller arbetsordning. Därför är jag glad över att JO (Justitieombudsmannen) nu undersöker detta grundligt.

Går man den väg som SD föreslår skulle man ju kunna utöka den hemliga kommunala spaningsverksamheten till snart sagt alla medborgare. Finns det måhända någon som uträttat ärenden, tränat, eller handlat efter jobbet innan barnen hämtats på förskolan? Finns det medborgare som ibland själva kunnat utföra en del av det som hemtjänsten egentligen ska göra? På många områden skulle stora mängder bildmaterial kunna inhämtas via hemlig övervakning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa