Det handlar om att rätt människor ska få stöd

Kommunen kommer att kunna avslöja en betydande mängd människor som stjäl pengar från vårt välfärdssystem.

Debatt 30 december 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraterna tycker att Norrköpings kommun tog ett bra initiativ med att anställa en säkerhetsutredare som skulle bistå kommunen med att motverka välfärdsbrott. En del av säkerhetsutredarens arbetsmetoder har nu JO-anmälts av Vänsterpartiet. Partiets företrädare ägnar också mycket tid åt att föregå Justitieombudsmannens granskning och får dessvärre stort utrymme i media att uttala sig negativt om försöken att stoppa bidragsfusket. 

JO tycks i anmälan också blivit felinformerad om det arbete som har utförts. Vad avser kommunens arbete så får man bl a luta sig mot Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen där det är reglerat att myndigheten har ett ansvar för att kontrollera att underlag ska vara väl grundat för beslut gällande om bidrag ska utgå eller inte.

Således åligger det kommunen att utföra observationer som genomförs via dokumentation. Observationer görs mellan olika platser. Dokumentation utförs med hjälp av foto eller film.

Den personliga integriteten - enligt Europakonventionens 8 kapitel samt Regeringsformens 2 kapitel, 6 paragraf - ska inte hindra att kontroller eller observationer utförs av svenska kommuner. De skall inte kunna stoppas enbart för att personer känner sig kränkta över att ha blivit kontrollerade. Det handlar i grunden om att se till att rätt människor får stödet.

Norrköpings kommun kommer att kunna avslöja en betydande mängd människor som stjäl pengar från vårt välfärdssystem.

Olika myndigheter ska samarbeta mot den samhällsförtärande verksamheten. Kommunen ska bidra med sitt arbete. Norrköpings kommun har försökt göra det, men insatsen har nu lagts på is i avvaktan på JO-beslut. Ett beslut som kan dra ut på tiden. Under tiden riskerar stora summor skattepengar att hamna hos förbrytare.

 

För Norrköpingsbornas skull hoppas vi att JO snabbt granskar det aktuella ärendet. Oavsett vad JO kommer fram till bör Norrköpings kommun i någon form kunna fortsätta och även utöka kontrollen. Säkerhetsavdelningens utredare har ju utgått från en intern rutinbeskrivning som är ett levande dokument. Det innebär att man utformar arbetssättet med tiden och utifrån problem och andra förändrade förutsättningar som kan uppstå.

Till sist: Det går att rädda tillbaka stora skattemedel till människor med verkliga behov av stöd med det aktuella arbete som hann utföras av skerhetsutredaren. Det är inte oviktigt för bedömningen hur vi kan gå vidare i detta.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa