Replik–Att stoppa Holmens vindkraft är helt korrekt

I en debattartikel (Folkbladet 12/10) påstår Kenneth Forslund att en stor vindkraftspark kan byggas och komma i säker drift och leverera el på 2-3 år.

Debatt 17 oktober 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Han skriver vidare att detta kan ske "utan jättelika statliga bidrag och utan alla risker som kärnkraften medför. Kärnkraft är föråldrat, farligt och dyrt!”. 

Tidsaspekten är felaktig. Om man utgår från Holmens projekt vid Klintaberget gäller följande tidsåtgång:

  • Holmen bjöd in till samråd i september 2020 och lämnade in en reviderad tillståndsansökan i juni 2022.
  • Ansökan är inte komplett och en komplettering kan förväntas ta minst ett år i anspråk. 
  • Därefter följer en prövning hos länsstyrelsen. Den kan förväntas ta minst ett år i anspråk.
  • Oavsett utgången torde beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. Den processen kommer att ta minst ett år.
  • Därefter väntar en prövning hos mark och miljööverdomstolen. Den kan förväntas ta mellan sex månader och ett år.
  • För det fall Holmen får ett tillståndsbeslut vill Holmen därefter ha sju år på sig att bygga och driftsätta anläggningen.

Den relevanta tidsåtgången är således 12 – 15 år.

Nästa påstående: Att vindkraft kan byggas ”Utan jättelika statliga bidrag” stämmer inte heller. Vindkraft kräver systemtjänster som vindkraften inte betalar för. Kostsam utbyggnad av el-nätet och kostsamma investeringar i baskraftanläggningar för att täcka upp när det inte blåser.

När det blåser har Sverige idag ett elöverskott som kan säljas till utlandet. Vindkraften har skapat en volatil marknad där priset på el i södra Sverige pendlar mellan 0 öre och 500 öre/kWh. Det innebär att företagens kostnad för energi inte är kalkylerbar.

Vindindustrin parasiterar dessutom på omgivningen i en omfattning som strider mot grundläggande rättsprinciper om enskildas egendomsskydd. Som småhusägare ska man inte behöva finna sig i att grannen sänker värdet på ens småhusfastighet så att den kanske inte ens går att sälja. 

Statsledningen har under de senaste tjugo åren skapat problem som någon måste lösa. Att tro att energipolitiken kan fortgå i de spår som gällt under den här tiden är direkt ansvarslöst. Det politiska ansvaret har nu utkrävts i höstens val. Någon måste ta itu med de mycket stora problem som förestår de närmaste åren. Den uppgiften är vare sig enkel eller trevlig. Mer vindkraft är problemet när reglerbar baskraft saknas – inte lösningen. Kommunens besked att kommunen inte kommer att tillstyrka Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget grundas på en korrekt konsekvensanalys. 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa