Sophia Jarls veto känns olycksbådande

Jag har sett i media att det nya styret i Norrköping tänker använda sitt kommunala veto för att stoppa långt framskridna planer på en vindkraftspark.

Debatt 12 oktober 2022 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som motiv uppger de att den kommande regeringen ska satsa på kärnkraft. Vet de inte vad som händer i Finland med bygget av deras nya reaktor, Olkiluoto 3? 
Man började bygga 2005 och den skulle vara i drift 2009. Den är inte färdig än. Förseningen ligger på 13 år eller mer, en sammanlagd byggtid på minst 17-18 år. Reaktorn skulle kosta 38 miljarder kronor och ligger nu på mer än 87 miljarder. Finland har lagt ner planerna på ytterligare en reaktor.
En stor vindkraftspark kan byggas och komma i säker drift och leverera el på 2-3 år. Till en helt annan kostnad, utan jättelika statliga bidrag och utan alla risker som kärnkraften medför. Kärnkraft är föråldrat, farligt och dyrt!
Hur tänker kommunstyrelsen egentligen? De veta icke vad de göra, sorgligt!
Politiskt och olycksbådande är det motiv man har för sitt kommunala veto. Att en ännu inte existerande regering ska satsa på kärnkraft. 
Här vill jag påminna om att Moderaterna i valrörelsen betonat att deras tänkta satsning på kärnkraft absolut inte utesluter en satsning på andra energikällor. Den är också viktig, menade man för bara några veckor sedan.
Dessutom är det kommunala vetot tillkommet för att kommunerna utifrån sina speciella förhållanden och just sin befolkning ska kunna säga nej till vindkraft. Nu väljer man att ta beslut som om man redan går i ledband för riksintressen i form av en tänkt kommande blåbrun regering; detta är märkligt och känns olycksbådande för framtiden!

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa