Konsekvent integration krävs för att förebygga brott

Grovt brott mot blåljuspersonal kan ge upp till livstid. Det borde prövas i flera av dessa fall, där poliser har vittnat om att de kriminella har försökt allvarligt skada eller till och med döda dem.

Debatt 2 maj 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Aleksander” försöker (Folkbladet 22 april 2022) i ett svar på vår artikel (Folkbladet 8 april 2022) att runda problemen med den grova kriminaliteten och behovet av en effektivare brottsbekämpning genom att tala om ”förebyggande åtgärder” och sedan referera till ”forskning”. Exakt hur detta skulle bekämpa den grova kriminalitet som plågar oss idag, får vi dock inte svar på. Lösningen är emellertid faktiskt ganska enkel: Låser man in våldsverkare, kan de inte ställa till problem för sin omgivning. Kan man dessutom – i förekommande fall – utvisa dem till sina hemländer, är Sverige av med dem.

Förebyggande åtgärder kan hjälpa i vissa fall – om de sätts in i tid. Integration är en förutsättning för att förebyggande insatser ska ha effekt. Utan integration, hjälper inte förebyggande resurser. Ofta har exempelvis skolor i problemområden fått betydligt större resurser än andra, men med klent resultat. Integrationen saknades. Är man inte integrerad i det samhälle som man så att säga ska förebyggas in i så kommer förebyggeriet att vara en sådd på hälleberget.

I vårt land har vi samma grundläggande möjligheter att få tillgång till vård, skola och omsorg. Och därtill även fri högre utbildning. En bra plattform för ett gott liv. Alla har chansen och kan ta den. Vänsterns argument om ”klassklyftor” samt ökad omfördelning av andras resurser för att ge alla ”samma chans” ekar alltså tomt och är bara politiska floskler. 

Sedan vi skrev vårt debattinlägg i början av april har korankravallerna i Navestad och på många andra håll runt om i Sverige under påskhelgen tydligt visat att rätt många faktiskt borde sitta inlåsta. Länge. Missade ”Aleksander” detta? Över etthundra poliser skadades. Grovt brott mot blåljuspersonal kan ge upp till livstid. Det borde prövas i flera av dessa fall, där poliser har vittnat om att de kriminella har försökt allvarligt skada eller till och med döda dem. 

Förebyggande åtgärder hade kunnat ge oss en varning om kravallerna. Dessa skulle i så fall ha satts in långt tidigare med integration som bas. Om ”Aleksander” hade läst vår artikel i Folkbladet den 8 april ordentligt, hade han sett att vi bland annat efterlyser ungdomsgrupper och ett hårdare LVU-omhändertagande. Hade Norrköpings kommun varit bättre rustade här så hade vi troligen fått förvarning om kravallerna – samt sett till att den hårda kärnan av pådrivande kriminella personer redan hade varit borta från gatan. 

Vi är alltså inte motståndare till förebyggande åtgärder, men var sak har sin tid och sin kontext. Vi är nu inriktade på att hantera de problem som de röd-gröna politikerna har skapat. Då är fler poliser och hårdare straff en viktig lösning. Det börjar faktiskt även delar av vänstern förstå. Det är framför allt Sverigedemokraterna som har drivit på i frågan. Det fortsätter vi med.

Framöver skall vi se till att integrera de människor som har kommit till Sverige. De som inte vill anpassa sig till vårt samhälle, exempelvis genom att framhärda med grov brottslig verksamhet, har inte i vårt land att göra. De skall låsas in och sedan – där det går - utvisas. Det är enbart hand i hand med en sådan konsekvent politik som förebyggande åtgärder av olika slag kan ha rimligt goda chanser att nå framgång. En konsekvent integrationspolitik är förutsättningen för bra resultat i det förebyggande arbetet.

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa