Ett skendemokratiskt spel för gallerierna

Här ser vi en skiss på hur nya bostäder vid Bråvikens golfklubb klan komma att se ut. Om de nu blir byggda. Vilket debattören helst ser att de inte blir.
Här ser vi en skiss på hur nya bostäder vid Bråvikens golfklubb klan komma att se ut. Om de nu blir byggda. Vilket debattören helst ser att de inte blir.

Skona viktiga skogar och jordbruksmark där mat ska odlas i en alltmera orolig värld. Ekonomiska kortsiktiga intressen kan inte få väga högre än natur, kultur och trivsel.

Debatt 26 juli 2023 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att ha läst en artikel i Folkbladet 22/7 om nya hus vid Bråvikens Golfklubb så undrar jag hur turordningen och den demokratiska processen fungerar. 
Senast 18 augusti kan allmänheten yttra sig om nya översiktsplanen (ÖP 25). Kommunens representanter säger sig vara väldigt angelägna om att få in synpunkter. Så det är bra om många yttrar sig. Hela översiktsplanen ligger på kommunens hemsida.
Efter samråd ska ändringar förhoppningsvis ske och granskningsfasen tar vid. Därefter ett eventuellt antagande. Och så småningom kommer förslag till detaljplan för i artikeln aktuella områden. Även den ska ut på samråd och granskning. Länsstyrelsen med flera ska säga sitt. VA, el och vägar behövs samt nya utfarter mot Djurövägen. Folkbladet skriver att kommunen är positiva och att det ska bli hus här då det stämmer med översiktsplanen. Men översiktsplanen är ju ett ännu icke granskat förslag!
Min slutsats blir då att allmänhetens synpunkter och samråd- och granskningsfaserna i planprocessen bara är ett skendemokratiskt spel för gallerierna. Utan möjlighet att påverka. Allt tycks vara klart i förväg.

EU klubbade nyligen en lag om skyddande av natur. Bland annat tätortsnära natur. Där även biologisk mångfald ska värnas. Här måste således nya översiktsplanen justeras då den ska förhålla sig till det nya EU-beslutet. Alla byggplaner i Unnerstadskogen (mot dalen vid Marby och Manheimsskogen väster om golfbanan) har biologiska värden och är attraktiva rekreationsområden med många fina stigar, en natur- & kulturstig samt mycket blåbär, fåglar och andra djur. Vacker hällmarksskog ska skyddas. Skog utgör klimat-bra kolsänkor samt skärmar av mot Bråviken. Vikten av träd i klimatkrisens spår ökar. De ger skugga och svalka. De suger fukt och håller fukt och ger lugn i kropp och själ.

Hela inre hamnen, området vid Himmelstalund (fd Nefa / Fiskebyvägen) samt vid Resecentrum har infrastruktur i form av vägar, cykelbanor, kollektivtrafik, fjärrvärme och närhet till centrum. Bygg där i första hand. Många bostäder ryms innan dessa områden är utbyggda. Skona viktiga skogar och jordbruksmark där mat ska odlas i en alltmera orolig värld. 

Följ den demokratiska processen och förhåll er till EU-lagen. Då får vi bra planer och bygger en hållbar framtid. Ekonomiska kortsiktiga intressen kan inte få väga högre än natur, kultur och trivsel.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa