Nya bostäder blir granne med golfbanan

Det kan bli uppemot 100 nya bostäder på Bråvikens golfklubbs marker. I höstas sålde nämligen klubben tre rätt stora områden i golfbanans utkanter till Stockholmsföretaget A-gruppen som vill bygga. Det ena området ligger nära klubbhuset medan de två andra områdena gränsar till Unnerstad.

Bråvikens golfklubb har sålt mark till A-gruppen som vill bygga bostäder. Ordförande Åke Pettersson ser fram emot samarbetet när husen ska planeras. Husägarna ska ju inte behöva riskera golfbollar i trädgården.

Bråvikens golfklubb har sålt mark till A-gruppen som vill bygga bostäder. Ordförande Åke Pettersson ser fram emot samarbetet när husen ska planeras. Husägarna ska ju inte behöva riskera golfbollar i trädgården.

Foto: Magnus Andersson

Nyheter2023-07-22 06:30

– Vi är precis i början på planerna och mycket arbete återstår innan de kan förverkligas. Vi jobbar på lång sikt och räknar med att första spadtaget kan bli först om 10 år, säger företagets vd Robert Hlawatsch.

Företaget, som köper marken av klubben för upp emot 35 miljoner kronor, har redan haft sonderande överläggningar med kommunens stadsbyggnadskontor. Då presenterade man ett förslag om att bygga hela 241 nya bostäder på de tre områdena. Tjänstemännen var positiva till att området bebyggs då det stämmer överens med den gällande översiktsplanen. Men det fanns en rad invändningar mot de planer som presenterades. Mest att husen var alldeles för många. Man ville också veta hur man tänkt sig anslutningen till de befintliga vägarna i området. 

– Vi har insett att det inte går att bygga som vi först tänkt oss. Det finns flera hinder för en så omfattande bebyggelse på grund av bland annat fornlämningar och topografi. Så nu jobbar vi vidare med betydligt nedskalade planer, säger Robert Hlawatsch. 

Kommunen hade också synpunkter på att flerbostadshusen skulle bli för många. Man ville ha en mer varierad bebyggelse där fristående villor och radhus eller parhus blandas med flerbostadshus.

Närheten till golfbanan oroar också kommunen men Robert Hlawatsch försäkrar att golfbollarna inte kommer att vina omkring i villaträdgårdarna trots att golfbanan ligger nära:

– Vi kommer ha en mindre trädridå som avskärmar. Men samtidigt kommer golfspelarna att kunna se husen när de går sin runda. Vi vill gärna inleda ett samarbete med golfklubben. Underlaget för golfrestaurangen ökar ju när fler bostäder finns i närheten till exempel.

Bråvikens golfklubbs ordförande Åke Pettersson tycker att affären bara är positiv för klubben. 

– Köpeskillingen 35 miljoner kronor är inte skriven i sten. Den är till en viss del avhängning hur stor utbyggnaden blir. Vi räknar med att samarbeta med A-gruppen under planeringen för att se till att golfklubbbens intressen blir tillgodosedda. Vi vill ju att bostäder ska vara väl avgränsade mot golfbanorna till exempel. Med att det kommer fler boende i området är naturligtvis bara positivt för oss också, säger Åke Pettersson, som är ny ordförande i klubben sedan mars i år. 

De nya husen vid Bråvikens golfbana ska placeras i de tre områden som på kartan är markerade med en svag rosa färg. Klubbhuset är den större fyrkanten i skarpt rött. Tidigast om tio år sätts spaden i jorden för första huset.
De nya husen vid Bråvikens golfbana ska placeras i de tre områden som på kartan är markerade med en svag rosa färg. Klubbhuset är den större fyrkanten i skarpt rött. Tidigast om tio år sätts spaden i jorden för första huset.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!