Det är Pride Norrköping som styr sin egen verksamhet

Sophia Jarl och Patrik Palm svarar idag på Pride Norrköpings debattartikel som var införd i Folkbladet lördagen den 9 december.

Sophia Jarl och Patrik Palm svarar idag på Pride Norrköpings debattartikel som var införd i Folkbladet lördagen den 9 december.

Foto: Patrik Selfors

Debatt2023-12-13 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Styrelsen för den förening som ordnade förra årets Pride i Norrköping undrar på debattplats i Folkbladet (9/12) om Norrköpings kommun kommer fortsätta driva arbetet när det gäller hbtqi-frågor. Svaret är självklart ja. 

Arbete för att stötta hbtqi-personer sker hela tiden i våra kommunala skolor, inom den vård och omsorg vi bedriver, inom socialtjänsten och inom våra övriga kommunala verksamheter. Inte bara kommunen jobbar med frågorna utan politiska partier, företag, civilsamhället och föreningar som RFSL, RFSU, idrottsföreningar, kulturföreningar och andra gör alla viktiga insatser. 

 När RFSL (som jobbar för hbtqi-personers rättigheter) undersökte hur riksdagspartierna röstade i sådana frågor förra mandatperioden kom de fram till att partierna som ingår i Borgerlig Samverkan alla driver en mer hbtqi-vänlig politik än Socialdemokraterna, självklart kommer det arbetet att fortsätta i Norrköping. 

Vårt politiska program innehåller flera punkter som är viktiga för såväl hbtqi-personer som andra. Att stärka elevhälsan för att minska psykisk ohälsa, ökad trygghet på våra skolor och i övriga staden, säkerställa jämställdhet inom t.ex. idrottsaktiviteter, att föreningar som får bidrag ska vila på en demokratisk och inkluderande värdegrund, ett mer aktivt arbete mot hedersrelaterat förtryck och ett mer aktivt arbete mot våld i nära relationer är några exempel.  

 Runt om i hela Sverige välkomnas och deltar Moderaterna i Pride. Men inte i Norrköping, här är vi inte välkomna. När det beslutet ifrågasätts väljer de som beslutat det hela att se det som en attack på alla hbtqi-personer istället för att fundera på hur det kommer sig att de är så ensamma inom Pride-rörelsen med ett sådant ställningstagande.  

Lika lite som de talar för alla hbtqi-personer talar de för Pride som helhet. De talar för sig själva här i Norrköping. I Linköping, i Stockholm och resten av Sverige är vi välkomna. 

Det framkommer i debattartikeln att de känner en oro eftersom handläggaren ställt frågor om vilka partier som får delta i Pride i Norrköping. De som handlägger olika ansökningar gör det utifrån de regler som gäller, regler som alla partier står bakom. Är föreningen oroliga för att de inte lever upp till kraven bör de själva fundera på hur de bedriver sin verksamhet.  

Vi är stolta över vår politik som berör hbtqi-personer och tacksamma för att den lyfts fram av RFSL, vi fortsätter arbeta med frågorna och vi hoppas Pride åter kommer vara öppet för alla som jobbar för hbtqi-personers rättigheter.