Bekänn färg Sophia Jarl–vill du tysta East Pride?

Vi kan inte tolka dessa extra kontrollfrågor som annat än en direkt konsekvens av Sophia Jarls återkommande attacker på vår organisation.

Här er vi en bild från East pride paraden ett tidigare år. Styrelsen oroas nu av nya frågor angående deras föreningsbidrag. Vill kommunledningen tysta Pride op grund av deras kritik mot M och SD? Det är frågan som ställs i dagens debattartikel?

Här er vi en bild från East pride paraden ett tidigare år. Styrelsen oroas nu av nya frågor angående deras föreningsbidrag. Vill kommunledningen tysta Pride op grund av deras kritik mot M och SD? Det är frågan som ställs i dagens debattartikel?

Foto: Max Lindahl

Debatt2023-12-09 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

East Pride i maj är ett av Norrköpings största evenemang som avslutas med en stor parad genom staden. Utöver paraden är East Pride ett stort antal föreläsningar, kulturevenemang, fest och politiska samtal som pågår under en hel vecka med många inblandade arrangörer. Omkostnaderna för ett så stort evenemang som East Pride har i huvudsak finansierats av kommunala bidrag. Samarbetet med kommunen har hittills varit gott. Vi är stolta över att regnbågsflaggan vajat på allt från skolor till konserthallar och att kommunens verksamheter sedan många år deltagit med programpunkter under veckan. Under vårens parad deltog över 5 000 personer i en kärleksfest fylld med kamp och glädje. 

Tyvärr grusades glädjen något av den debatt som Moderaterna valde att initiera i sociala medier efter att East Pride ägt rum. Där skrev kommunstyrelsens moderata ordförande Sophia Jarl att det finns skäl att se över det föreningsbidrag som möjliggjort stora delar av East Prides enorma arrangemang. Ett absolut krav för att delta som organisation i paraden är att anmäla organisationens deltagande och att tillhandahålla funktionärer som utbildas inför paraden. Moderaterna hade inte anmält sig till paraden och hade därmed inte heller några utbildade funktionärer. De blev därför istället uppmanade att gå med sitt ungdomsförbund eller i den allmänna sektionen. Inte heller Liberalerna hade anmält sitt deltagande som sektion och fick en liknande uppmaning. Liberalerna accepterade de för evenemanget uppsatta ramarna, men Moderaterna valde tyvärr istället att attackera East Pride som organisation. 

Sophia Jarl påstod återigen i en artikel i Folkbladet i augusti att vi nekat Moderaterna att gå i paraden, och upprördes även då över att vi ifrågasatt Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna. Att en organisation som jobbar för hbtqi-personers rättigheter har en önskan att utöva politisk påverkan torde inte komma som en nyhet för Borgerlig samverkan. Alla stora reformer som gynnat vårt community är resultatet av människors kamp för lika rättigheter. Att vi idag får gifta oss, omfattas av diskrimineringslagstiftningen och inte betraktas som kriminella eller psykiskt sjuka är resultatet av att aktivister och organisationer använt sina röster för att påverka lagstiftarna. Detta borde alla politiker som säger sig stå bakom våra rättigheter välkomna. 

Redan den 30 september 2022, strax efter att Borgerlig samverkan meddelade att man avsåg att styra Norrköpings kommun med aktivt stöd av Sverigedemokraterna, varnade vi i East Pride i en debattartikel för vad det riskerar att få för konsekvenser för hbtqi-personer. Där skrev vi bland annat: “Faktum är att i kommuner där Sverigedemokraterna släppts in i den politiska värmen också har varit de kommuner där frågor om hbtq syns och hörs mest, men uteslutande i ett negativt perspektiv. Det handlar om att man stoppat bidrag till föreningar som arbetar med hbtq-frågor, att man gett sig på regnbågsflaggan som symbol, Pride som rörelse och vägrat stärka personalens hbtq-kompetens inom kommunens verksamhet med mera.” 

Inför bidragsansökan för 2024 ställs nu för första gången frågor från handläggaren om vilka partier som får delta i paraden. Givetvis ska bidrag följas upp och vi lämnar en redovisning till kommunen årligen, något som alla organisationer som söker medel gör. Frågor av den här typen har vi dock aldrig fått tidigare. Vi kan inte tolka dessa extra kontrollfrågor som annat än en direkt konsekvens av Sophia Jarls återkommande attacker på vår organisation. 

Vi hoppas att Norrköpings kommun kommer fortsätta driva ett arbete som ligger i framkant när det gäller hbtqi-frågor. Det innebär, bland annat, att stötta och välkomna de organisationer som arbetar med dessa frågor och inte villkora bidrag för organisationer som är kritiska till styrets samverkan med Sverigedemokraterna. För nog är demokratin helt satt ur spel om rätten till föreningsbidrag är något som avgörs av enskilda politiker i kommentarsfält på Facebook? Det är ännu oklart om regnbågsflaggorna kommer att hissas på kommunala byggnader i maj. Nu är det dags för Sophia Jarl och Borgerlig samverkan att visa huruvida de står bakom hbtqi-personers rättigheter eller vill tysta ner oss. East Pride styrelse Kristin Rannamaa, ordförande Emil Nilsson, ledamot Maja Engström, ledamot Malin Lilja, ledamot Maria Bergqvist, ledamot Minou Mohapatra, ledamot