Det kokar av besvikelse och engagemang i Skärblacka

Man förväntar sig att för de skattepengar man betalar ska man kunna få offentlig service på den ort man har bosatt sig.

Christian Widlund (C), oppositionesråd, Ing-Britt Forslund, boende Skärblacka och startade namninsamlingen, Kerstin Sjöberg (C) ledamot vård- och omsorgsnämnden, samt Kaj Andersson (C) ledamot kommunfullmäktige.

Christian Widlund (C), oppositionesråd, Ing-Britt Forslund, boende Skärblacka och startade namninsamlingen, Kerstin Sjöberg (C) ledamot vård- och omsorgsnämnden, samt Kaj Andersson (C) ledamot kommunfullmäktige.

Foto: Michael Bercu

Debatt2024-05-08 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kokar av besvikelse och engagemang i Skärblacka! Där har samlats in drygt 1400 namnunderskrifter, i protest mot att SÄBO-platser försvinner. Vid en träff i förvaltningshuset Rosen den 29 april var kommunalrådet Patrik Palm (M) inbjuden för att ta emot listorna med namnunderskrifterna. Men han dök inte upp. Skärblackabon Ing-Britt Forslund var dock där och hon kunde för Folkbladet och P4 Östergötland berätta om missnöjet som är utbrett på orten. Hon beskrev hur lätt det var att få Skärblackaborna att skriva under listorna. Det är ingen som vill flytta in till Norrköping för att bo på omsorgsboende, var budskapet. 

Bakgrunden till missnöjet är att Hallegården med 26 SÄBO-platser är utdömt och förväntas läggas ned senast 2027. På Centerpartiets initiativ har kommunen gjort en utredning om var det skulle vara möjligt att bygga ett nytt boende som ersättning. Utredningen är presenterad för vård- och omsorgsnämnden i december 2022 samt oktober 2023 men inget beslut om att bygga nytt är taget. I Skärblacka finns idag två omsorgsboenden: Vickelbygården med 65 platser och Hallegården med 26 platser. Konsekvensen av detta icke-beslut är att det inte kommer finnas något ersättningsboende i Skärblacka. De som är i behov av omsorgsboende och inte får plats på Vickelbygården kommer behöva flytta till de centrala delarna av Norrköping. 

Det är detta som protesterna gäller. Man kan tycka som en Sverigedemokrat uttryckte det från talarstolen i kommunfullmäktige att ”när man blir äldre och bor på landsbygden ska man vara tacksam för att det finns en boplats om den så ligger i staden”. Men det är en syn som Skärblackaborna inte delar. Man förväntar sig att för de skattepengar man betalar ska man kunna få offentlig service på den ort man har bosatt sig. 

Att Patrik Palm inte dök upp på träffen för att ta emot namnlistorna förklarar han i en artikel i Folkbladet med att han ville prata med Skärblackaborna och att han inte visste att det skulle finnas någon Skärblackabo med på träffen. Patrik fick en inbjudan av oss i Centerpartiet. Dagarna före fick han veta att vår ambition var att ha med en Skärblackabo på träffen. Även om Patrik var osäker och haft något intresse, hade han tagit sig till lokalen där vi var. Han befann sig ändå i samma hus. Men frågan är Patrik, om du vill prata med Skärblackaborna; vilket är ditt budskap? Vart ska de ta vägen när Hallegården lagts ned och Vickelbygården är full?