Spektakulärt bygge börjar bli klart

Två nya hus med spännande arkitektur växer nu fram i kvarteret Garvaren. "Vi har försökt åstadkomma en attraktiv helhet och en vacker form som ska stå sig över tid", säger Ingrid Reppen, arkitekt.

De flesta som har vistats i Industrilandskapet har säkert lagt märke till de nya hus som just nu håller på att byggas vid korsningen Bredgatan/Garvaregatan.

Det är Botrygg som bygger nya hyresrätter i området, bara ett stenkast från Strömmen.

Projektet omfattar 48 lägenheter och två olika hus, ett större vinkelhus med 6-7 våningar och ett fristående hus med fyra våningar.

Flerbostadshusen har en spännande arkitektur i Haussmansk anda, som arkitekterna själva uttrycker det, med dramatiska och skulpturala former, stora fönsterytor, generös takhöjd, hög sockel, tak i handfalsad matt zinkplåt och en smyckad fasad.

– Vi vill ge Norrköping något fint och har försökt skapa en attraktiv fasad. Med fastigheter som Kroken 1 intill så förpliktar det. Vårt arbete är att leva upp till de plikterna. Med exteriören har vi försökt åstadkomma ett slutresultat som ska kännas lika självklart som på de äldre fina tegelbyggnaderna i området och med en närvaro lika stark som hos de kringliggande äldre byggnaderna. Vi vill att man känner handens kraft och tankens kraft och att det ska väcka känslor av närhet och tillhörighet, säger Ingrid Reppen, som tillsammans med Kai Wartiainen är arkitekterna bakom projektet.

 

De två har även skapat ett annat projekt i Industrilandskapet, nämligen det prisade prestigebygget Katscha. 

Inflyttning i kvarteret Garvaren sker sista veckan i maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa