Ökad samverkan i arbetet med bortförda barn

Norrköpings kommun skapar nu samverkansformer för att nå längre i arbetet med bortförda barn.

I både Norrköpings kommun och andra kommuner är det inte ovanligt att en eller flera skolbänkar står tomma efter längre lov.

I flera av dessa fall finns misstanke om att barnet förts bort för att könsstympas, giftas bort eller skickas på ett så kallat uppfostringsläger. 

Hösten 2019 stod 24 bänkar i skolor i Norrköping tomma. I kanske hälften av fallen fanns det en förklaring, som att familjen flyttat. Men kring de andra försvunna eleverna finns det en oro.

Norrköping kraftsamlar nu för att hitta arbetsformer som mer effektivt förhindrar att barn förs bort och hålls kvar mot sin vilja.

– Vi arbetar redan aktivt med de här frågorna i Norrköping, men vill lyfta arbetet till nästa nivå för att komma åt problemet en gång för alla. Alla barn i våra skolor ska kunna vara trygga, men idag står skolorna ofta maktlösa trots att orosanmälningar görs. Som ett första steg har vi därför genomfört en hearing med flera olika aktörer med syftet att undersöka hur vi kan komma längre i arbetet med barnen genom ökad samverkan med varandra, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

– När vi gemensamt belyser vilka möjligheter varje aktör har utifrån sin lag, kan vi också klarlägga hur vi kan nyttja det i arbetet både för att barn inte ska föras iväg mot sin vilja och hur vi får hem de barn som förts bort, säger Petra Blom, samordnare för att motverka våld och förtryck mot barn och unga. 

2014 fick utbildningskontoret i Norrköping ett uppdrag från kommunstyrelsen om att kartlägga kommunens arbete med bortförda barn.

I samband med det genomförde utbildningskontoret 2015 en omfattande kartläggning inom alla högstadieskolor och gymnasieskolor, fristående och kommunala, för att ta reda på omfattningen av problematiken med bortförda barn i Norrköping. 

Kartläggningen omfattade vilka barn som saknades och man tittade även på andra faktorer, som oro för bortförande för att få en större förståelse för problematiken och därmed kunna arbeta mer förebyggande. Sedan dess genomförs denna kartläggning inför varje ny termin i Norrköping.

I hearingen på tisdagen, ett initiativ av Kikki Liljeblad, deltog utbildningskontoret och socialkontoret, politiker samt Polisen och Försäkringskassan. 

De nya arbetsformerna kommer att presenteras vid en pressträff längre fram i vår. Skatteverket kommer också att ingå i samarbetet. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa