Målet: Återvinningsbart i soppåsen halveras

Fortfarande slängs mängder av material som skulle kunna återvinnas. Östgötska aktörer har nu kommit överens om ett gemensamt mål.

Det är det oberoende nätverket Cleantech Östergötland som sammanfört en rad östgötska aktörer, som kommuner, energi- och fastighetsbolag, till samtal om hur återvinningen kan ökas.

– Idag går stora mängder avfall till energiåtervinning genom förbränning. Det är förvisso ett effektivt sätt att omvandla sopor till exempelvis el och fjärrvärme – men delar av det, exempelvis matrester och förpackningar, skulle i stället kunna återvinnas eller tas om hand på ett bättre sätt om det sorterats, säger vd Johan Rydberg i ett uttalande.

Ett gemensamt mål om att halvera mängden återvinningsbart material i restavfallet, alltså hushållssoporna, till år 2025 har nu satts upp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa