C-kvinnorna kräver jämställd livsinkomst

För att uppnå jämställd livsinkomst vill Centerkvinnorna att karriär blir möjlig i alla yrkeskategorier.

Centerkvinnorna i Norrköping har haft sitt första årsmöte. Under årsmötet valdes styrelsen för det nya verksamhetsåret med Anna Edebo som ordförande. 

En viktig fråga för Centerkvinnorna är den ekonomiska friheten, från föräldraledighet till pension.

– Många känner inte till hur deltid och föräldraledighet inverkar på pensionen.  Vi vill att Försäkringskassan får ett informationsuppdrag riktat till föräldrar om hur pensionen påverkas långsiktigt av olika livsval såsom deltidsarbete och föräldraledighet, säger Anna Edebo, ordförande i CK Norrköping.

Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnodominerade sektorer har lägre löner och sämre villkor. De präglas också av deltidsarbete, sämre karriärutveckling och mer sjukskrivningar, menar Centerkvinnorna.

Kvinnor vårdar oftare äldre föräldrar vid sjukdom eller ålderdom. Sammantaget får kvinnor en lägre livsinkomst, vilket ger en lägre pension.

För att uppnå jämställd livsinkomst vill Centerkvinnorna att karriär blir möjlig i alla yrkeskategorier och att fler kvinnor ska ha möjlighet att arbeta heltid.

Centerkvinnorna arbetar för att lönen i lågavlönade yrken – framför allt arbete på obekväm tid – kraftigt ska höjas.

Dessutom vill Centerkvinnorna att skatten för garantipensionärer sänks och att det blir möjligt att räkna in kostnaden för bil i bostadsbidraget. Det behövs också nationella riktlinjer för anhörigomsorg för en jämnare fördelning av anhörigansvaret, menar Centerkvinnorna.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa