Nytt samråd om Ostlänken

Arbetet med Ostlänken rullar på. Nu öppnar Trafikverket upp för samråd för delsträckan Klinga-Bäckeby.

Trafikverket gav i januari grönt ljus till byggstart för Ostlänken och första sträckan som ska byggas är den mellan Järna och Norrköping.

Höghastighetsjärnvägen kommer att löpa genom hela Norrköping och Trafikverket låter nu medborgarna vara med och påverka processen genom samråd om de olika delsträckorna.

Under perioden 21 februari till 2 april är det samråd om sträckan Klinga-Bäckeby.

Trafikverket öppnar då upp för dialog med allmänheten för att få in synpunkter och kunskap.

Det handlar dels om järnvägens utformning men också dess förväntade miljöpåverkan.

Den 4 och 5 mars kommer Trafikverket hålla öppet hus Grebyskolan i Kimstad. Då kan folk ställa frågor och lära sig mer om projektet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa