De Geers skola öppnar igen i höst

De Geers skola öppnar igen till hösten, med förskoleklasser. Fullt utbyggd blir den en F-3 skola med plats för totalt 200 elever.

De Geers skola vid Södra Promenaden och Butgatan lades ned 2012, efter sparbeting inom grundskolan. Föräldrar protesterade förgäves mot nedläggningen. Eleverna flyttades bland annat till Gustaf Adolfsskolan.

De senaste åren har huset fungerat som mottagningsenhet för nyanlända elever, där deras grundkunskaper bedömts i åtta veckor innan utslussning till stans skolor. Efter flyktingkrisen 2015 är det nu färre elever och mottagningsenheten letar ny lokal.

Nu blir det åter en grundskola här, i det gula huset, byggt 1862, som just skola.

– Huvudanledningen till att vi öppnar är att hela Norrköpings innerstad förtätas, boendemässigt. Man bygger i centrum: Kopparhusen, Kvarnbacken och vid Idrottsparken, säger Mikael Hultberg, verksamhetschef för grundskolan.

Det bor så många barn innanför Promenaderna att de nuvarande skolplatserna där inte räcker till. Den enda skolan för yngre barn här är Gustaf Adolfsskolan. Nu får den en systerskola i city.

Man börjar med två förskoleklasser och fritidshem i augusti 2020 och bygger sedan under fyra års tid ut skolan underifrån, till en F-3 skola, med totalt 200 elever.

– Nu pågår ett skolval, så man kan välja den här skolan. Vi har redan fått ansökningar, säger Mikael Hultberg.

Vid De Geers skola ligger i dag två förskolor. Nu kan barnen i närområdet här välja att börja skolan på De Geer.

Initialt kommer De Geers skola att ligger under Gustaf Adolfsskolan, med samma rektor: Åsa Amrén. En del erfaren personal från Gustaf Adolf kommer att flytta över till De Geer. Nyrekrytering kommer att ske till båda skolorna.

I och med att byggnaden som har åtta klassrum hela tiden varit skola är den klar att flytta in i. Den är i relativt gott skick. Under hösten ska den successivt målas invändigt, ventilationen ska moderniseras och halva taket ska läggas om. 

Det finns ett mottagningskök och en matsal. På sikt ska man bygga ut köksdelen, genom en tillbyggnad på skolan.

–  Det är en väldigt vacker byggnad, invändigt också, säger Åsa Amrén.

Vid De Geers skola finns en fin lekmiljö som dock är förbehållen förskolorna. Skolgården ska ritas om. 

Idrott kommer eleverna att ha i det gamla ljusgula gymnastikhuset på andra sidan Nygatan.

De Geers skola är Norrköpings äldsta skola som fortfarande är i bruk.

Förskolorna intill skolan heter Berget och De Geers förskola. Den senare, en paviljong, kan ersättas av en permanent byggnad.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa