Jourcentralen flyttar till Vrinnevi

Jourcentralen lämnar sina lokaler i innerstaden och flyttar till Vrinnevisjukhuset. Förhoppningen är att stärka samarbetet mellan jour- och akutvård genom att samla båda verksamheterna på sjukhuset.

Jourcentralen, som tar hand om patienter på kvällstid och helger när vårdcentralen är stängd, har funnits i Vattengränden de senaste tolv åren och innan det på vårdcentralen i Hageby, nuvarande Cityhälsan söder.

Men nu flyttar verksamheten till nya lokaler på Vrinnevisjukhuset. 

Att samla jour- och akutvård på sjukhuset ska göra det enklare för verksamheterna att samarbeta.

– När de akuta tiderna inte räcker till på vårdcentralerna så finns det möjlighet för patienter att få en tid på jourcentralen istället för att de söker sig direkt till barn- eller akutmottagningen – något vi ser förekommer ibland. Nu när jourcentralen är närmare akuten kan vi öka samarbetet som leder till att de här patienterna kan få snabbare hjälp på rätt vårdnivå, säger Ninni Seilitz, verksamhetschef.

 

Jourcentralen i Norrköping tar varje år hand om cirka 14 500 patienter och förhoppningen är att flytten ska göra det lättare för patienter att hitta rätt i vården.

– Det vi gjort för att möta behovet från barn- och akutmottagningen är att tillsätta en ny funktion som vi kallar för primärvårdskoordinator som kommer träffa de här patienterna. När de varit på akuten och den sköterskan konstaterat att patienten kan få hjälp av primärvården så kommer den patienten att få träffa oss och vi kommer göra vårt bästa för att hjälpa dem vidare, säger Ninni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa