Norrköping behöver stöd av proffs

Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist (S) blåser upp de kostnader som de äldre i behov av omsorg orsakar.

Det gör han i samband med den interpellation som jag har skrivit till Fullmäktige. Jag finner detta oacceptabelt, i ett sammanhang där kommunen befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation, där de svaga grupperna kommer att drabbas hårdast av besparingarna och när hans partikollega, Olle Vikmång (S), skyller de äldre för att delvis vara orsaken till kommunens dåliga ekonomi.

 

I interpellationen frågade jag: hur många personer som är äldre än 65 som bor i Norrköping? Vad de tillförde ekonomiskt till kommunen, genom skatt och andra intäkter? Samt hur många av dessa äldre belastade kommunen på grund av olika behov av omsorg relaterade till åldrandet? Jag frågade också vad det kostade kommunen?

Svaret jag fick var att äldre än 65 i Norrköping motsvarar cirka 19 procent av kommunens befolkning och att antalet äldre än 65 år hade ökat med 0,2 procent i förhållande till folkmängden mellan 2012 och 2018. 

Jag kunde också konstatera att en av nio äldre bodde i särskilt boende eller hade hemtjänst i ordinärt boende och att den gruppen som är i behov av omsorg har minskat med 3,4 procent, när man tar hänsyn till folkmängdens utveckling i Norrköping från 2015 till 2018.

 

Detta visar att antalet äldre än 65 år är rimligt och har varit konstant mellan 2012 och 2018. Det visar också att de flesta äldre inte kostar kommunen någonting men bidrar till kommunens verksamhet genom den skatt och annat som de betalar. 

På min fråga om vad de äldre än 65 år tillförde ekonomiskt svarade Lars Stjernkvist att kommunen kommer att få ca 1,4 miljarder kronor i inkomstutjämning och betala ca 45 miljoner i kostnadsutjämning. 

Ett ”goddag yxskaft-svar” som jag inte godtar och jag kommer att ställa frågan igen.

Vad kostar då äldreomsorgen? Enligt svaret till mig så kostade omsorgen av dessa äldre 1,7 miljarder (Deras antal motsvarar nästan 2,3 procent av hela kommunens befolkning). Kostnaden motsvarar 70,8 procent av vård och omsorgsnämndens budget och över 20 procent av kommunens hela budget. Att ta hand om en äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i hemmet kostade 529 000 kr i genomsnitt och motsvarar 1,26 heltidstjänst per person. Om dessa siffror stämmer, då är kommunen i behov av professionell stöd för att effektivisera verksamheten, så som SD föreslog i Fullmäktige. Själv ifrågasätter jag sanningshalten i det svar som jag har fått.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa