Starka krafter vill trycka tillbaka kvinnorna

Det är många kvinnor som har kämpat för viktiga frågor som har resulterat i bättre förutsättningar och villkor på många områden och vi är många kvinnor som kämpar för det idag.

Mycket tar vi idag för givet och att det alltid har funnits reformer, lagar och försäkringar som bidrar till ett samhälle som är mer rättvist och jämställt och som skapar lika förutsättningar för kvinnor och män i Sverige.

Starka medvetna och envisa kvinnor har kämpat för ett rättvisare samhälle. Ett viktigt årtal är 1919, då fattades beslut om allmän och lika rösträtt i Sverige och de första kvinnorna fick rösträtt och blev sedermera invalda i våra beslutande församlingar. 

Några andra viktiga reformer och beslut som tagits genom åren för ett mer jämställt samhälle är: införandet av barnomsorg, avskaffandet av förbud mot preventivmedelsinformation, förbud mot att kvinnor som föder barn avskedas, kvinnofridslagstiftning, sexköpslagen, samtyckeslagstiftningen, föräldraförsäkringen, rätten till arbete, särbeskattning och aborträtten. 

Många beslut som skapat bättre förutsättningar för kvinnor och barn och detta är idag självklarheter men som grundar sig i åratal av kamp. 

Idag jämställs kvinnor och män inför lagen men det finns starka krafter i vårt samhälle som känner sig hotade och vill trycka tillbaka kvinnorna och detta är utgör en farlig utveckling av vårt samhälle. S-kvinnor fyller som förbund 100 år den 14 februari år 2020 och det finns många segrar att fira, men det finns också mycket kvar att kämpa för och vi kommer att fortsätta vår kamp i S-kvinnor för en bättre, jämställd, jämlik och mer rättvis värld .

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa