Taxiförare kräver åtgärder mot stress

Hög arbetsbelastning, stress och ohållbara körtider.

Nu kräver taxiförare från flera bolag i länet att något görs åt arbetsförhållandena.

Transports skyddsombud har skickat in en begäran till Arbetsmiljöverket om att få ärendet prövat.

Ombudet vill se att flera åtgärder vidtas för att stress inte ska uppstå. Det handlar bland annat om att öka tidsutrymmet vid hämtning och lämning av passagerare och fler raster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa