Flera nya i SKPF:s styrelse i Finspång

Vid årsmötet hos SKPF i Finspång kom tre nya medlemmar in i styrelen

Det valdes in tre nya medlemmar i styrelsen hos SKPF-pensionärerna i Finspång vid årsmötet i veckan, nämligen Lennart Skoglund, Birgitta Lennartsson och Ingrid Harrysson.

Solvig Svensson avtackades och förärades förtjänsttecken i guld efter sina styrelseår och Sonja Eloff avtackades med en present, efter att ha suttit i styrelsen i 20 år.

– Därav 13 år som kassör, tillade Sonja Eloff, så jag tycker nog att det får räcka med alla de här åren. Men jag kommer givetvis att fortsätt komma på våra möten, det kan jag säga.

Så här blev nya styrelsen inför år 2020

Ordförande Maj-Britt Svensson, vice ordförande Ing-Marie Jeansson, sekreterare Ingela Wilhelmsson,  kassör Lennart Skoglund, ledamöter Inger Soinio, Birgitta Lennartsson och Ingrid Harrysson.

Från året som gått kan man notera att SKPF haft besök av närsjukvårdsdirektören Magnus Oweling, som berättade om nya vårdcentralen i centrala Finspång och de kommande verksamheter, som ska finnas där.

Vidare har Joakim Joge, trafik- och skolskjutsplanerare i Finspångs kommun gästat föreningen och han berättade bland annat om nya lekplatser samt nya gång- och cykelvägar.

Ett besök på Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar ingick också i fjolårets verksamhet.

Mötet, som hölls hos Frälsningarmén i Finspång,  lockade cirka 40 av föreningens 509 medlemmar i Finspång och man kan tillägga att mötet gästades av Marianne Andersson och Ingrid Klasson från distrikt Östergötland. 

Och för musikunderhållningen, med allt från Elvis till visor, svarade trubaduren Janne Karlsson.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa