Släpps drogerna fria så ökar dödligheten

Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland vill göra det lagligt att använda cannabis i Sverige.

I en artikel i Folkbladet i december 2019 säger Matilda Ekeblad som är distriktsordförande för MUF att : "Vi tycker det är konstigt att prata om att stoppa gängvåldet och inte ta upp försäljningen av cannabis, som är deras största inkomstkälla. Vi måste slå undan benen på gängen och det är beklagligt att vi inte pratar om det. Det är väldigt mycket känsloargument i den här frågan och det borde bli mer forskningsbaserat." På ungdomsförbundets stämma tidigare denna månad togs beslutet att avkriminalisera eget bruk av alla droger. Vi håller inte med.

I en undersökning som Centralförbundet för alkohol och narkotika CAN låtit göra för några år sedan visade det sig att endast 6 procent ansåg att Sverige behövde ha en mindre restriktiv hållning för cannabiskonsumtion. Det var dock något mer liberalt bland de yngre tillfrågade. Av den anledningen är det inte konstigt att frågan om legalisering drivs främst av våra ungdomsförbund.

I debatten har ofta Portugal lyfts fram som ett exempel, några år senare kan man se att de har en ökning i dödlighet med 30 procent. Estland är ett annat land som mer sällan nämns. Estland avkriminaliserade konsumtion ett år senare än Portugal och enligt EU: s övervakningscenter för narkotikafrågor EMCDDA har de idag Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet per person. 

I Sverige infördes konsumtionsförbudet för narkotika 1988, däremot ökade dödligheten markant först 2005. Ökningen sammanföll med att socialstyrelsen ändrade reglerna för läkemedelsassisterad behandling och mer narkotikaklassade medel kom ut på marknaden.

Därför är det svårt att dra tydliga paralleller till narkotikalagstiftningen, det är sannolikt mer kopplat till tillgång men även prioriteringar av resurser. Antalet anmälda brott skiljer sig även mot annan brottslighet då anmälningsbenägenheten för narkotikabrott naturligt är lägre.

Var fjärde anhörig till en missbrukare vittnar om stora och egna negativa konsekvenser, till gigantiska kostnader för såväl individen som för samhället och här är Norrköping tyvärr mycket hårt drabbat.

Med den tillbakablicken ser vi inte ett upphävande av konsumtionsförbudet som vägen framåt. Vi behöver däremot arbeta för en högre efterlevnad av lagen, minska antalet överlåtelser och ha ett bra förebyggande arbete för att förhindra att fler hamnar i ett missbruk. 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa