22 dagars skillnad innan begravning

Sedan tiden innan begravning halverades 2012 har allt fler svårare att hinna med allt som ska ordnas innan begravningen. I alla fall i Sverige.

Enligt svensk lag ska den avlidne begravas eller kremeras senast 30 dagar efter dödsfallet, men i andra länder och i andra religioner  än den kristna är det andra tider som gäller. 

Inom islam  ska begravningen ske inom 24-36 timmar, inom judendomen inom ett dygn vilket också gäller kristet ortodoxa och hinduer.

Före 2012 var det enligt svensk lag 60 dagar som gällde från dödsfall till begravning. 1 maj 2012 halverades dock den tiden till 30 dagar. Under ett antal år så sjönk tiden mellan dödsfall och begravning, men på senare år har fler ansökningar om förlängd tid fram till begravning lämnats in.

– I Danmark bör begravning eller kremering normalt äga rum senast åtta dagar efter döden, inklusive dödsdag. Emellertid kan styrelsen för kyrkogården eller krematoriet med stöd av den danska byrån för patientsäkerhet, den officiella läkaren, tillåta förlängning av tidsfristen när omständigheterna berättigar det, säger Evan Møller från Begravelse Roskilde ApS

Det är de danska kyrkogårdsnämnderna eller krematorikstyrelserna som beviljar undantag från den tillämpliga tidsfristen och under normala omständigheter är det tjänstemannen som ansöker om tillståndet. Undantag kan också ges som ett stående undantag. Det är dock en förutsättning att den avlidne hålls i ett rum med en rumstemperatur på högst 4 grader tills kort före begravningen eller kremeringen. 

Att det tar lång tid i Sverige innan begravning kan ha att göra med att det är mycket som ska ordnas med inför begravningen, som att ta reda på om den döda hade några särskilda önskemål kring begravningen, var begravningen ska hållas, om kistan eller urnan ska gravsättas, om askan ska spridas om det ska vara en begravningsceremoni för bara de närmaste eller en större krets och om man vill ha en minnesstund efteråt eller inte.

 

Det här är dock frågor även inför exempelvis begravningar i Danmark. Men vad det är som gör att det är en skillnad på 22 dagar innan gravsättning har ännu inte fått en entydig förklaring.

På efterlevandeguiden.se, som är ett myndighetsamarbete i Sverige för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära, kan du själv läsa mer om begravningstider i Sverige.

Om du är närstående och ska ta hand om begravningen själv behöver du ett intyg från Skatteverket som visar att den döda får kremeras och eller gravsättas.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa