Arvsynd endast för SD?

Stadsmuseet i Norrköping visar just nu en utställning om nazismen i Norrköping.

Flera nazistiska lokala profiler från 1930- och 40-talen visas upp med bild och namn. Nazismen har aldrig varit stor i Sverige. Det fanns ett flertal partier som ställde upp i valen men de lyckades inte samla ens en procent av valmanskårens intresse. Idag är nazismen knappt märkbar i Sverige. Det nazistparti som ställde upp 2018 fick 0, 03 procent av rösterna. Djurens parti blev dubbelt så stort som nazisterna medan nazisterna blev något större än kommunisterna i SKP. 

Trots nazismens obefintlighet så stormar det ändock runt utställningen i Norrköping. Bråket och kalabaliken har med arvsynden att göra. I utställningsmaterialet visas tidningsklipp där Sverigedemokraternas lokala styrelse i Norrköping för 2018 förekommer i text och bild. Sverigedemokraterna i Norrköping reagerade starkt och en polisanmälan ska ha lämnats in, vilket Folkbladet var först med att berätta. 

Att en offentlig utställning om nazismen år 2020 nämner Sverigedemokraterna är lika förväntat som vad det är typ är ingenting att säga om. Det fanns personer med nazistanstrykning av olika slag med vid bildandet av Sverigedemokraterna. Även om det för vad allt vad jag vet inte var några Norrköpingsnazister med vid partibildandet så är det som det är med den saken. Det är i kultursektorns DNA att inte missa någon chans att väva samman nazism med SD. Givet att utställningens tema var nazismen i Norrköping kan det tyckas något långsökt att framhålla SD eftersom ingen från SD mig veterligen var med och bedrev nazistisk verksamhet i Norrköping då det begav sig. Men som sagt; det finns ändå någon form av relevans. 

Däremot är det här med arvsynden mer problematiskt för Stadsmuseet i Norrköping. När museet lyfter fram ett foto med SD: s lokala styrelse från 2018 så mer än antyds att till exempel Sandra Karlsson - som vid tillfället var vice ordförande i styrelsen - har någon form av ansvar för 1930- och 40-talens nazism i Norrköping genom sitt beslut att företräda SD i Norrköping 2018.

Är det Stadsmuseets uppfattning att arvsynden är tillämplig när utsträckta politiska skeenden skildras? Skulle man till exempel visa bilder på Vänsterpartiets lokala styrelse från 2018 vid en utställning om Sovjetdiktaturens förespråkare i Norrköping under 30- och 40-talen? Eller en bild på den lokala S-styrelsen 2018 vid en utställning om tvångssteriliserade Norrköpingsbor under fyra sekler?

Inom lagen gör konstnärerna tack och lov precis vad de vill. Men frågar de mig så skulle jag bestämt avråda från att driva det här med arvsynden alltför långt. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa