Olycka inom hemtjänsten – en avliden

En brukare inom hemtjänsten avled i helgen i anslutning till ett hemtjänstbesök.

Kommunen har startat en utredning, men än så länge är informationen kring händelsen knapphändig.

–  Jag vet inte mer än att det hände en incident och att det var ett dödsfall kopplat till det. Verksamheten tittar på vad som hänt och vad som är orsaken till att det blev så, säger Magnus Johansson, vård och omsorgsdirektör.

Han påtalar att man ser allvarligt på händelsen men att man måste utreda saken innan det går att kommentera ärendet närmre.

Omständigheterna kring vad som hänt är ännu oklara, men enligt källor till Folkbladet rör det sig om en olycka där en person uppges ha skadats illa nog för att ha avlidit av skadorna. Detta är dock ingenting som kommunen kan bekräfta i dagsläget.

–  Vi har satt igång en utredning kring händelsen som hände i helgen. I dagsläget kan vi inte säga orsaken till att det hände eller vad som hänt. Det är det vår analys ska leda till, säger Elisabet Heigl, områdeschef inom ordinärt boende.

Enligt Folkbladets källor ska det ha handlat om en fallolycka, men inte heller detta kan bekräftas.

–  I dagsläget vet jag inte om personen klarat förflyttningen själv eller om det funnits behov av stöd från våra medarbetare, säger Heigl.

Under helgen erbjöds den personal som var med vid tillfället psykologhjälp och avböjde intitialt, uppger kommunen. Under måndagen, när ordinarie ledning var tillbaka i tjänst, ska dock frågan ha tagits upp på nytt, varefter personalen tackat ja. Berörda ska nu ha fått samtalshjälp i början av denna veckan för att bearbeta det inträffade.

Den utredning som kommunen inlett är ett steg för att ta reda på omständigheterna kring dödsfallet. Utredningen görs av extern part och när den är klar tar kommunen ställning till om händelsen ska lex Sarah-anmälas, lex Maria-anmälas eller både och. 

–  Det kan bli tal om någon eller flera anmälningar men det kan vi inte svara på förrän vi vet omständigheterna kring detta. Allting ska kartläggas, säger Elisabeth Heigl. 

Under utredningen kommer bland annat journaler granskas och samtliga inblandade få berätta sin version av vad som hände. Sedan vidtar man lämpliga åtgärder, menar kommunen.

– Vi ser såklart mycket allvarligt på det här utifrån olika perspektiv. Vi tar det här på största allvar i allt från vad det gäller våra medarbetares mående till anhörigas. Vi tittar på det direkt för att se vad som brustit –  om någonting brustit, säger Heigl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa