IFK släpper tillbaka ungdomarna i träning

Nu öppnar IFK Norrköping upp ungdomsverksamheten igen efter två veckor.

Det är knappast så att corona-faran har blåst över, vilket IFK också påminner om på sin hemsida. "Smittan är inte över på något sätt och det gäller att alla hjälper varandra och IFK Norrköping att vara frisk så långt det går. Vi bevakar omvärlden och måste vara förberedda på kort tid för förändringar, hur små eller stora dem må vara. Samarbete varar längst", står det bland annat.

 

Ungdomslagen kan alltså träffas för träningar igen, såvida man följer olika förhållningsregler som radas upp. Det handlar bland annat om att alla måste byta om hemma, all samvaro ska vara utomhus, man ska undvika fysisk kontakt när man hälsar, enbart använda sina egna vattenflaskor och att man stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa