Annons

Teamarbetet som lär dem att hjälpa andra

Med en drivkraft för att hjälpa andra och en dröm om att få arbeta med barn väcktes Linnéas nyfikenhet för logopedi – ett yrke som ger henne möjligheten att förbättra människors livskvalité.

Linköping 4 mars 2021 10:11
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Linnéa Ronell hade arbetat som personlig assistent ett tag och trivdes bra med ett jobb som lät henne hjälpa människor, men kände sig samtidigt redo att utbilda sig. Så när hennes mamma, som arbetar på habiliteringen i Linköping, föreslog att Linnéa skulle bli logoped väcktes nyfikenheten för yrket. 

– Jag visste väldigt lite om logopedyrket men ju mer jag läste desto mer fastnade jag för det. Jag visste att jag ville jobba med människor och framför allt barn, och barn med olika funktionsnedsättningar. När jag hittade logopedprogrammet på Linköpings universitet kändes det som en rolig utbildning, så jag valde att satsa, berättar Linnéa. 

Som logoped arbetar man med människor som har tal-, språk-, kommunikation- och sväljningssvårigheter. Linnéa är nu inne på termin sex på logopedprogrammet och hon beskriver sin utbildning som inspirerande och bred, med kurser inom bland annat kommunikation och språk som riktar sig till en stor målgrupp av äldre, ungdomar och barn. Undervisningen på logopedprogrammet är uppbyggd kring problembaserat lärande, PBL, där studenterna får ta eget ansvar för sitt lärande, något som Linnéa ser som fördelaktigt: 

– Det är mycket teamarbete när man arbetar som logoped och PBL gör att vi får prova det redan under vår utbildning. Först läser vi litteratur på egen hand inom ett visst ämne, sedan jobbar vi i grupp med en tillämpningsuppgift som till exempel kan innebära att lägga upp en behandlingsplan för en patient. Till sist avslutar vi momentet med en efterläsning där alla grupper har möjlighet att ställa de frågor som uppstått under arbetet till en föreläsare. På detta sätt får vi applicera det teoretiska på det praktiska, samtidigt som vi får jobba i grupp och ta lärdom av varandra. 

Under utbildningen får studenterna även möjlighet att arbeta tillsammans med studenter från andra medicinska professioner, något som kallas Interprofessionellt lärande. 

– Vi från logopedprogrammet kan paras ihop med sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare eller arbetsterapeuter. Sedan ska vi tillsammans lösa olika uppgifter som kräver att vi tar del av varandras kompetenser. Vi får uppleva olika professioner och träna på våra roller samtidigt som vi lär oss att dra nytta av varandras olika synvinklar. Det är som att få en inblick i framtiden eftersom det är så våra yrkesliv kommer att se ut, berättar Linnéa. 

I övrigt är programmet en blandning av det teoretiska och det praktiska. Studenterna läser relevant litteratur på egen hand men får även ta del av bland annat temadagar och studiebesök. Från och med termin tre har de även verksamhetsförlagd utbildning, VFU, varje termin där målet är att ge studenterna en inblick alla logopediska områden. 

– Inför ett VFU-tillfälle får vi först läsa de teoretiska delarna, för att sedan få chansen att koppla det till det praktiska på vår VFU. När vi läser kurser om tal- och språk hos barn får vi sedan chansen att jobba med barn med tal- och språkstörningar, berättar Linnéa. 

Om drygt ett år tar Linnéa examen och blir, efter ansökan hos Socialstyrelsen, legitimerad logoped. Hon ser fram emot att ta steget ut i arbetslivet, även fast hon känner att hennes studietid är såväl rolig som givande. 

– Jag finner väldigt mycket intresse i många av områdena inom logopedi, och ju mer praktik jag gör desto fler områden får jag upp ögonen för. Jag brinner lite extra för att jobba just med barn, habilitering och språkförskola så jag landar nog någonstans där till slut. Det är bra att utbildningen är så bred, det gör att jobbmöjligheterna ökar. Det verkar vara ett väldigt roligt yrke som jag ser fram emot att få ta mig an, menar Linnéa. 

Vill du veta mer?

Logopedprogrammet är en utbildning på fyra år där du studerar lingvistik, fonetik och psykologi, relevanta medicinska ämnen samt logopedi. 

Klicka här för mer information om Logopedprogrammet, eller kontakta Linköpings universitet på 013 – 28 68 95 om du har några frågor. 

Ansökan till Logopedprogrammet öppnar 15 mars 2021

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent på Folkbladet. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister.