Historiskt skytteårsmöte

SKYTTE

7 maj 2009 03:00
. Den 20:e juli 1892 bildades Östergötlands Skytteförbund och nu har et historiskt årsmöte ägt rum. Årets årsmöte var nämligen det sista inom Östergötlands Skytteförbund. Mötet ägde rum i Skyttecentrum i Linköping och för första gången på många år leddes inte mötet av förbundsordföranden Gunnar Ridderstad och därmed blev det ordförande Anders Avhede som klubbade punkterna på föredragningslistan.

 

Östergötlands Skytteförbund kommer inte att finnas mer efter det här året och allt kommer att överföras till Östergötlands Skyttesportförbund som redan tidigare är bildat. Styrelsen förslog att all verksamhet övergår i Östergötlands Sportskytteförbunds regi vilket också enhälligt klubbades.

 

Härmed klubbades också en del stadgeändringar. Samtliga ekonomiska tillgångar överförs till Östergötlands Skyttesportförbund med förslag att förbundets tillgångar placeras i en fond avsedd för det nationella skyttet.

 

En styrelse för innevarande år valdes med Anders Avhede som ordförande samt Inge Edman, Linköping, Bo Ohlsson, Krokek, och Olle Wester, Valdemarsvik.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!