Digital demonstration för mänsklig flyktingpolitik

"För en mänsklig flyktingpolitik" var huvudparollen i ett annorlunda förstamajtåg, på Facebook.

Josefina Söderholm, Frivilliga familjehem i Norrköping, var en av arrangörerna.

Josefina Söderholm, Frivilliga familjehem i Norrköping, var en av arrangörerna.

Foto: Privat

Norrköping2020-05-04 10:05

Demonstrationen, med huvudparollen "För en mänsklig flyktingpolitik", hölls på Facebook, där deltagarna lade ut sina banderoller och plakat. På demonstrationsdagen presenterades nästan trettio musikbidrag och tal.

Initiativet togs av fyra privatpersoner, engagerade i olika flyktingrelaterade organisationer. En av initiativtagarna och arrangörerna var Josefina Söderholm, Frivilliga familjehem i Norrköping. 

– Vi som vill vrida migrationspolitiken åt ett mänskligare håll, vi stoppas inte av en pandemi. Istället hittar vi nya sätt att göra våra röster hörda, sa Josefina Söderholm i sitt tal.

Hon talade om att rättsosäkerhet blivit praxis, och om lagar som framstår som obegripliga och som öppnar för godtycke.

Bland de sjuttio deltagande organisationerna fanns Ensamkommandes förbund och nätverken Stoppa utvisningarna till Afghanistan och Vi står inte ut, tillsammans med en mängd lokala familjehemsföreningar, asylgrupper och andra organisationer från hela Sverige.

Facebookgruppen som skapades två veckor innan demonstrationen hade på kvällen 1 maj flera tusen medlemmar. Inslagen med tal och musik har spridits på Facebook och setts av upp till 10 000 personer. 

Två av de tal som setts flest gånger är tal från fyra Norrköpingsungdomar, varav tre ensamkommande killar från Frivilliga familjehem, och en flicka vars farfar varit god man till ensamkommande unga.

Alla banderollerna, talen och musikbidragen ligger kvar i Facebookgruppen 1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik.  

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!