Podd: Om att utbilda sig till arbetare i Sverige

Två lärlingar och rektorn på Praktiska gymnasiet är gäster i Widar Möter.

Svea Persson, lärling inom bygg

Svea Persson, lärling inom bygg

Foto: Widar Andersson

Widar Möter2024-05-19 13:45

Widar ställer frågor om hur det går till att utbilda sig till en bra arbetare i Sverige idag? Svea Persson är lärling i bygg och Casper Regn är lärling i el. Peter Varma är rektor på Praktiska gymnasiet i Norrköping. 

undefined
Peter Varma, Casper Regn. Svea Persson

Skolinspektionen kritiserade nyligen Praktiska i Norrköping för att betygen var för höga i matematik i jämförelse med elevernas resultat i de nationella proven. Svea och Casper berättar om sina nationella prov. 

Finns det nationella prov i praktiska ämnen? Det teoretiska verkar vara viktigare än det praktiska även på praktiska utbildningar? Företag ropar efter yrkeskunniga unga arbetare. Men det offentliga Sverige tycks se ner på arbetare. Eller? Lyssna på folkbladet.se och där poddar finns