Det allmänna behöver ledare–inte fler gråterskor

14 minuter med Widar Andersson om det allmänna

Widar Andersson talar om det allmänna i den nya podden. Lyssna här eller där poddar finns.

Widar Andersson talar om det allmänna i den nya podden. Lyssna här eller där poddar finns.

Foto: Malin Perk

Widar Möter2023-09-20 09:50

Det allmänna tar in lite drygt 2150 miljarder kronor i skatt i år. Det mesta av det som vi skickar in används för att finansiera de uppgifter som det allmänna åtagit sig att ansvara för. I huvudsak skolor, omsorg, vård, polis, försvar och allt annat. 

Det allmänna bygger på att vi som medborgare känner hyfsad tillit till att det allmänna sköter sina uppgifter med kvalité, omdöme och insikter om vem och vad det är man tjänar.

Widar känner en viss oro. Det allmänna har misskött invandringen, skolan och kriminalpolitiken. Människor söker sig därför bort från till exempel otrygga och illa skötta grundskolor. Detta ska man inte moralisera över. Är inte det allmänna tryggt så söker sig människor trygghet på annat sätt. Och polariserad media gör inte saken bättre.