Weiss grupp på Veidekke

9 mars 2019 06:15

Bygg- och fastighetsföretaget Veidekke Sverige AB tar ett unikt ansvar för svensk bostadspolitisk debatt. Genom den breda akademiska, kommersiella och politiska kompetensen hos medarbetarna så är Veidekke sedan några år tillbaka ett nav för debatt, analys och opinionsbildning i Sverige. Teamet är uppbyggt kring den kommersielle direktören och erfarne socialdemokraten Lennart Weiss. Linda Jonsson är analytiker och moderat ledamot i Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall (KD) är knuten till företaget som strategisk rådgivare. Ekonomhistorikern, författaren och numera även kommunpolitikern (Demokraterna i Göteborg) Jan Jörnmark ingår på frilansbasis i gruppen runt Weiss på Veidekke.

Företaget bildades 1936 i Norge. 1940 gjorde ägarna ett viktigt vägval; som kanske påverkar verksamheten än idag. Tyskarna ockuperade Norge. Ockupationsmakten ville att Veidekke skulle bygga en ny flygplats. Det ville inte Veidekkes ägare som istället lade ner verksamheten och övervintrade i Sverige. Efter kriget fick Veidekke istället uppdraget av norska staten att bygga landningsbanor på Stavangers flygplats. Några decennier efter kriget startade Veidekkekoncernen ett företag i Sverige som – vid sidan av framgångsrikt agerande på marknaderna – nu således bjuder Sverige på bostadspolitisk idéverkstad.

Mer att läsa: Kärnfråga för Socialdemokraterna.

Veidekkes samhällsinsats är mycket välkommen. Sverige har nämligen ingen bostadspolitik värd namnet. Staten – regeringen och riksdagen – drog sig ur politiken i början av 1990-talet då den offentliga finansieringen av bostadsbyggandet avvecklades. Bostadsfinansieringen är idag närmast helt överlämnad till hushållen, byggföretagen och bankerna. Makten över byggandets normer finns i sin tur ute hos kommunerna som styr genom planmonopol och markpolitik. Staten tar förstås in bostadssektorns skatter; men här styr rent fiskala intressen över de politiska.

Mer att läsa: Hon är knappast en jävig lobbyist.

En dag tidigare i veckan hade jag förmånen att övervara två bostadspolitiska händelser i Stockholm. På lunchen samlade Handelskammaren i Stockholm en storpublik för att diskutera Stockholms bostadsmarknad och vilka förväntningar som är rimliga i Januariavtalet mellan S, MP, C och L. Jan Jörnmark inledde seminariet med unika "ålderskartor" över Stockholm där det går att se hur kreditrestriktioner på den ägda marknaden och hyresmodellen för det gamla beståndet på hyresmarknaden stöter bort allt fler yngre. För första gången på länge minskar nu också Stockholms befolkning. På eftermiddagen stod alla fyra av Veidekkes stjärnor (se ovan) på scenen då företaget ordnade ett eget mycket välbesökt seminarium om eventuell bostadspolitisk utveckling i de borgerliga partierna.

Det finns helt klart ett sug efter bostadspolitiska reformer i Sverige. Dags för bostadsminister Per Bolund att kliva in på banan. Allt ansvar kan inte läggas på Veidekke.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!