Vishet är den stora trenden

6 mars 2019 09:15

Är det någon som tror att vår civilisation kommer att uppnå global hållbarhet genom att byta ut alla fossildrivna bilar, lastbilar och flygplan mot självkörande eldrivna dito, eller satsa på avancerad sopsortering, höghastighetståg eller robotisering av fabriker? Är det någon som tror att ekologisk odling på stora fält med megastora jordbruksmaskiner eller nya matingredienser såsom insekter, konstgjort kött eller alger, leder till ett hållbart samhälle? Är det någon som tror att nuvarande byggtakt på planeten motsvarande ett nytt New York i månaden, vilket förväntas pågå i minst 40 år till, är hållbart, även om man kallar städerna gröna och smarta med miljarder sensorer?

Jag menar att vi inte ens har börjat förstå hur en hållbar planet ser ut! Vi har inte förstått att det är människan som skall integreras i naturen, och inte tvärtom. Om åtta till tio miljarder människor skall bebo denna planet och leva ett bra liv, krävs att vi börjar med ett vitt papper, och funderar ut hur ett helt samhällssystem kan se ut där vi inte bara återställer det vi förstört i naturen utan också kontinuerligt bidrar till naturens ekosystem. Om vi gör detta kommer vi att inse att den förändring av samhället som krävs är magnituder större än vad som planerats hitintills.

Måste detta innebära ett samhälle som är tråkigt, fattigt och begränsat? Inte alls! Jag tror att majoriteten av medborgarna skulle kräva en mycket snabbare samhällsomvandling om de visste vilka möjligheter till ett bättre liv som väntar bakom hörnet. Det innebär inte att förändringsprocessen är enkel eller ens att mänskligheten ännu besitter den klokhet som behövs för att designa ett verkligt hållbart samhällssystem.

Med stor sannolikhet kommer vishet att bli tjugohundratalets stora megatrend, vilken är grunden till ett verkligt hållbart samhällssystem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Nylander