Vinst är modernt

13 juli 2015 11:59

En semestervecka kan till exempel ge tid och utrymme för en tjugotimmars tågresa upp till Kiruna, Sveriges yngsta och mest framstående nybyggarstad. Det var känt sedan länge att det fanns rikligt med järnmalm i Luossavaara, Kiirunavaara och i flera andra närliggande berg. Malmen var dock inte mycket värd så länge den låg inbäddad i miljoners ton av gråberg. På 1700-talet fanns inga effektiva sätt att vare sig bryta fram eller forsla bort malmen.

Det skulle dröja till de sista skälvande åren av 1890-talet innan mixen av kapital, teknik och riskvilliga entreprenörer var den rätta för att på allvar sätta igång den industriella brytningen av järnmalm. Av staden Kiruna fanns då ingenting. Gruvbolaget LKAB: s disponent Hjalmar Lundbohms hus var den totalt andra bostadsbyggnaden som uppfördes på platsen.

Hjalmar Lundbohm hade två uppdrag. Dels skulle han anlägga en modern gruva som skulle skapa stora vinster åt ägarna. Dels skulle han anlägga en modern stad där alla de människor som sökte sig till Kiruna för att arbeta skulle kunna bo och leva. Lundbohm lyckades väl med båda uppdragen.

Enligt egen uppgift har gruvbolaget LKAB endast haft 9 förlustår under sin drygt 120-åriga existens. Ägarna - sedan 1957 enbart svenska staten - har inkasserat hur många miljarder som helst i vinst på sin moderna gruva. Och Kiruna är på många sätt en modern stad. Vilket har att göra med stadens ungdom och med stadens öppenhet mot omvärlden. Nästan all malm som produceras exporteras ut i världen. Beroendet av kunder i fjärran länder är påtagligt för alla. Samexistens och konflikter mellan samer, svenskar, finnar och flera andra folkslag och nationaliteter har från dag ett präglat Kiruna. Kristina Zakrisson (S) leder ett fullmäktige med 12 partier och en modern kommunregering där bland andra M, FI och V ingår. Tidigare i år hölls den första Prideparaden. Kiruna är till och med så modernt att man håller sig med en svår bostadsbrist.

Framförallt sticker Kiruna ut eftersom stora delar av stadens centrum ska rivas och flyttas till rasfri mark cirka tre kilometer bort. Att tillgången på arbete styr var mänskliga bosättningar hamnar är inget konstigt. Det speciella med Kiruna är att sambanden mellan lönsamt arbete och staden är så extremt påtagliga. Arbete är inte ett påfund för att staten ska få in skatter. Arbete är ingen självförverkligandeterapi. Lönsamt arbete är alltings moder.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!