Viktigt med små barngrupper

I det så kallade "Förskoleupproret" påpekas av förskollärare att grundproblemet är att barngrupperna är för stora och att utbildade förskollärare tvingas ägna sig åt hushållsarbete. Enligt Försäkringskassan är lärare inom förskolan kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar. Av 78 branscher hamnar anställda inom förskolan tredje högst vad gäller sjukskrivningar. Lars Stjernkvist (S) anser att den viktigaste åtgärden för att förbättra situationen i förskolan är att sänka antalet barn per anställd och minska barngruppernas storlek, men han säger inte hur. Han vill varken höja lönerna eller ha lagstadgade barngrupper.

Sophia Jarl (M) kan tänka sig att gå Förskoleuppropets krav till mötes och tycker att det viktigaste är lönerna. En annan åtgärd för M är att riva upp kommunens beslut om att sträva efter att ha 65 procent förskollärare och 35 procent barnskötare i Norrköpings förskolor.

Mer att läsa: Uppror mot nedrustning av förskolan.

2016 lämnade Sverigedemokraterna in en motion med syftet att minska barngrupperna i Norrköpings förskolor. Vi föreslog att kommunen skulle fortsätta att utöka familjdaghemsplaster. Vi föreslog också att förskolorna skulle använda utbildad personal på ett så effektivt sätt som möjligt till exempel genom att förskollärarna är på plats när de behövs som bäst och slipper öppnings- och stängningsturer. Det är självklart för oss att hushållsarbete inte ska skötas av förskollärarna. Det borde vara lätt att hitta personal, när dessa sysslor varken kräver lång utbildning eller avancerade kunskaper i svenska.

Till sist föreslog vi att återinföra och höja kraftigt vårdnadsbidraget för barn mellan ett år tills de fyller tre år. Vårdnadsbidraget skulle finansieras med de pengar som en plats på en förskola kostar. Det är bevisat att barn under tre år inte har någon nytta av att vistas på i förskolan, tvärtom, kan det vara skadligt för dem. I många länder i Europa måste därför barn ha fyllt tre år för att börja i förskolan. Dessutom skulle vårdnadsbidrag frigöra plats och personal som man skulle kunna använda till de äldre barnen.

Norrköpings Kommunfullmäktige avslog motionen med motiveringen att regeringen hade avskaffat vårdnadsbidraget. Visst är det så, men regeringen har inte förbjudit vårdnadsbidraget. Sverigedemokraterna i Norrköping anser att sådant som vi finansierar själva, bestämmer vi också över.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa