Debatt När man engagerar sig som politiker och tillhör en kommunal nämnd eller styrelse har man fått ett förtroendeuppdrag. Ett förtroende inför väljarna som litar på att man skall lyssna och ta hänsyn till fakta och kunskap i alla beslut.

Vid det stora protestmötet i Kolmården för en tid sedan delgavs ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden fakta och kunskap från personal och anhöriga som har någon anhörig som vårdas för den obotliga sjukdomen demens på Sjöängen i Kolmården. Sjöängens verksamhet som är en förebild för hur vård och omsorg bedrivs med otroligt duktig personal.

Ledamöterna i nämnden fick ingående information om verksamheten och hur viktig vistelsen på Sjöängen är. Flera av ledamöterna framhöll att de kommer att motsätta sig nedläggning och omflyttning av denna fantastiska vård och omsorg vid Sjöängen. Flera gjorde uttalande i pressen att de skall på alla sätt motsätta sig nedläggning.

Bara ett par veckor efter mötet är det, enligt ordföranden Olle Vikmång, en enhällig nämnd som beslutat att nedläggning och förflyttning skall ske. All fakta glömde de förtroendevalda bort och ledamöterna kör över protesterna. Ordföranden påstår att det är en grupp anhöriga och personal som protesterar och några grannar. Vad han noga undviker att nämna är att han erhållit protestlistor med 1 500 underskrifter.

Det politiska löftet att lyssna på medborgarna/väljarna som politikerna gav gäller inte längre. Det otroliga är att Vikmång hela tiden helt struntar i all fakta.

De ledamöter som gick till pressen med att de skall motsätta sig nedläggning borde ge en ursäkt till allmänheten i pressen. De har talat osanning vid protestmötet och i pressen.

Beslutet att lägga ner Sjöängen kan överklagas i förvaltningsdomstolen. Nämnden har ju tidigare fått ändra beslut efter dom i domstolen. Men man kan tycka att nämnden inte lärt sig något.

Kom ihåg att det är dementa människor det gäller och inte några schackpjäser som kan flyttas hit och dit! Det deras trygghet och glädje att få vara på Sjöängen trots denna obotliga sjukdom!

Tänk efter och upphäv beslutet om nedläggning av Sjöängen och låt förnuft och fakta gälla.