Vi som vet att vi vet

10 juni 2019 09:15

En miljon arter riskerar nu att utrotas på grund av det oekonomiska system vi skapat. Avskogning, jordbruk, fiske, klimatförändringar och miljöförstöring har lett till en förödande minskning av arter. Det visar FN:s expertpanel för biologisk mångfald i en rapport som bygger på 15 000 studier.

– Vi håller på att undergräva själva grunden för vår ekonomi, vårt uppehälle, vår matförsörjning, vår hälsa och vår livskvalitet i hela världen, säger Robert Watson, ordförande i expertpanelen.

Den som betraktar jorden utifrån måste undra vad vi gör. Homo Sapiens Sapiens – arten som vet att den vet – håller på att förstöra sina egna livsförutsättningar. Den mänskliga enfalden ödelägger mångfalden och livet på planeten i en rasande takt. Hur hanterar vi denna vetskap, denna galenskap? Med skygglappar, ångest och depression? Eller är det dags för oss alla se att det finns en uppgift som är viktigare än alla andra. Att vi har en värld att ta hand om och det är förbaskat bråttom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pontus Björkman