Vi ska inte kompromissa

11 augusti 2016 10:00

Sverige har sedan 50-talet kommit långt i jämställdhet, den kan nu sägas vara kulturellt betingad. Jämfört med en radikal muslimsk kultur eller en shariakultur är vi ljusår före. (Med kulturellt betingad menas här "levnadssättet hos ett helt samhälle", beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system.)

Makteliten i Sverige håller nu tillsammans med media på att förändra detta. Praxis i domstolar, politiska förslag, mediala artiklar och vissa artister har under flera år normaliserat religiöst tvång, eller sett det som en förmildrande omständighet. Nu skall maktelit och media även vara politiskt korrekta genom att inte tala om kulturkonflikter och situationer som aktualiserats. Denna trend, som får näring och skydd av propaganda för ett mångkulturellt samhälle och personlig integritet, den leder till att en icke jämställd kultur tar mark och makt, och gynnar inte på något sätt vårt svenska jämställdhetsklimat – tvärtom. Det finns många exempel; månggiftet i centerpartiets idéprogram, skilda badtider, att unga flickor inte ska gå själva ute kvällstid, armbandskampanjer inför festivaler och på bussar, i stället för att säga ja till övervakningskameror och fler poliser så att personer som kränker kan gripas och straffas.

Det är förståeligt att de som kommer hit vill behålla sina sedvänjor, traditioner och värderingar. Men i Sverige fungerar det inte alltid. Detta leder givetvis till konflikter och kan komma att förflytta vår jämställdhet årtionden bakåt.

– Medan våra flickor och kvinnor går med korta kjolar och bara axlar, är många kvinnor som kommer hit från krigshärjade länder vana att dölja sig.

– Medan vi har ett relativt jämställt samhälle, kommer många från patriarkat som är starkt dominerat av män och religion.

– Medan vi uppfostrar våra barn till kritiskt läsande och tänkande har många uppfostrats med att lära texter utantill.

– Medan vi ser till varje individs värde, fri- och rättighet att vara, säga och tycka, anses det inte legitimt i många länder där är familjen och hedern viktigast.

– Medan beteenden med våld och övergrepp mot kvinnor är mer eller mindre ok i vissa kulturer, är de fullständigt oacceptabla här.

Men har våra nysvenskar inte rätt att behålla sin kultur? Självklart har de det! Samtidigt ska vi vara medvetna om hur långt vi kommit i vår strävan mot ett jämställt samhälle. Det är något alla som kommer hit ska vara medvetna om och förhålla sig till, utan några kompromisser.

Vi måste våga säga ifrån och även ställa krav på förändrat förhållningssätt. Stå upp mot de maktstrukturer och medier som verkar vilja förpassa Sverige till medeltiden genom segregerande förslag, inte redovisa fakta eller tala om skillnaderna. Religionskultur kan aldrig sättas över ett lands lagar eller lagpraxis. Inte heller ska det accepteras som norm.

Så kan vi utveckla Sverige till något bra för oss alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Karlsson, Kolmården Pia-Maria Johansson, Nora Erika Sörengård, Ervalla Magnus Malmsten, Norrtälje Tjern Inga Wall, Särna Pierre Ländell, Kinda Monica Björsell, Svenljunga Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk Hans Boström, Hallen Claes Littorin, Knutby Gunilla Fluur, Sollefteå Michael Richter, Linderöd