Vi föreslår en skattehöjning

Vi har varit med att ta beslut som har lett till det men vi kan inte acceptera ytterligare besparingar som innebär stora konsekvenser för både arbetsmiljön och kvaliteten i äldreomsorgen, besparingar som nu föreslås av majoriteten.

23 april 2019 10:00

Vi socialdemokrater står för att heltid som norm är en viktig reform. Grunden för jämställdhet är egen försörjning.

Det är inte denna reform som orsakar sämre arbetsmiljö utan det är brister i schemaläggning och planering samt avsaknaden av tillräckliga resurser, både pengar och personal.

Det ska vara möjligt att arbeta heltid och ha scheman och arbetsbelastning som gör att man orkar jobba heltid. Det ska vara möjligt att känna tillfredställelse efter ett arbetspass, och inte tänka på att det hann jag inte med, hen fick jag lämna gråtande, det glömde jag, och så vidare.

Vi socialdemokrater tar på oss vår del av ansvaret för att arbetsmiljön inom vård och omsorg i Söderköping har försämrats. Vi har varit med att ta beslut som har lett till det men vi kan inte acceptera ytterligare besparingar som innebär stora konsekvenser för både arbetsmiljön och kvaliteten i äldreomsorgen, besparingar som nu föreslås av majoriteten.

Äldreomsorgen är och har varit underfinansierad!

Vi inom Socialdemokraterna i Söderköping hade ett eget förslag till budget inför 2019 som gav mer resurser till verksamheterna och som byggde på en skattehöjning.

Vi kommer även inför 2020 föreslå en skattehöjning och mer resurser till den sociala sektorn och skola och förskola.

Nu måste vi tillsammans göra de förändringar som krävs för att förbättra arbetsmiljön och se till att ge verksamheterna de resurser som krävs.

Rätt till heltid är inte orsak till sämre arbetsmiljö!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tuula Ravander Åsa Dahlin Karin Åkeby Socialdemokraterna Söderköping