Vi är på vår vakt mot antifackliga krafter

Kollektivavtalsmodellen där parterna sätter sig ner och kommer överens om vad som ska gälla på våra svenska arbetsplatser, tjänar både löntagare och näringsliv väl.

Kollektivavtalen servar med både höga reallöneökningar och hög grad av arbetsfred. Modellen är givetvis en självklarhet i vårt samhälle men den behöver trots det försvaras varje dag. Vår svenska modell där fackligt inflytande är en självklar del av våra arbetsplatser, hotas nämligen av antifackliga krafter. 

I skånska Hörby har SD sedan valet 2018 tagit makten med hjälp av bland annat Moderaterna. Hörby har sedan dess fått utgöra exempel på vad som händer när antifackliga krafter får makten att genomföra sin politiska agenda. Där har flera fackförbund vittnat om att lagar och avtal rundas av det politiska styret och fackmedlemmar har kunnat berätta om mobbing och trakasserier på sina arbetsplatser. Fackliga förtroendevalda har dessutom hotats av ledande företrädare när detta har påtalats. Som följd av detta har inte mindre än 25 chefer valt att avsluta sina anställningar i kommunen. Vi i Norrköpings arbetarrörelse ser med obehag på denna utveckling.

Socialdemokraterna och LO är inte överens i alla sakfrågor varken på riksplan eller i Norrköpings kommun. Men vi är överens om att vi är historien skyldig att alltid stå upp för den arbetsmarknadsmodell som har gjort det här landet så framgångsrikt. Vi kommer alltid att tillsammans stå upp för att löntagare ska äga rätten att utöva inflytande på sina arbetsplatser och att kollektivavtalet ska utgöra grunden på svensk arbetsmarknad. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa