Varning för Centerkrasch

4 december 2018 05:15

Socialdemokraterna klarade sig med blotta förskräckelsen i valet för snart tre månader sedan. I kammaren finns en kompakt majoritet för en på flera områden mycket annorlunda politik än den som S gick till val på. Mot socialdemokraternas 100 mandat står 205 mandat som redan har mobiliserats för att avsätta Stefan Löfven som statsminister och för att välja en moderat talman.

Om man adderar V: s och MP: s totalt 44 mandat till de socialdemokratiska 100 mandaten så ändras inget i sak. Socialdemokraterna har – alltsedan den gamla och egna makthegemonin upphörde för flera decennier sedan – argumenterat för att bryta upp den ”fördummande blockpolitiken”. S, MP och V har väldigt lite gemensamt när det gäller politiskt innehåll och förhållningssätt. Att S ska dra på MP och V är också ett mycket effektivt sätt att stänga möjligheterna för nya och mindre fördummande regeringsblocksamarbeten.

Mer att läsa: Åkesson gör sig bäst i vattnet.

En regering där S och något eller några borgerliga partier ingår är klart bättre för såväl socialdemokratin som för landet än något annat alternativ; givet dagens mandatfördelning i riksdagen.

Jag skulle gärna se en regering mellan S och M eller en regering vars stomme utgörs av S och C. Problemet med dagens regeringsförhandlingar mellan S och C är emellertid att de utgår från falska förespeglingar om att en sådan regering kommer att isolera Sverigedemokraterna från allt inflytande i riksdagen. I verkligheten är inte SD isolerade och de kommer att bli allt mindre isolerade.

Den tidigare riksdagsledamoten för Centerpartiet Staffan Danielsson har pricksäkert beskrivit det som om Annie Lööf är på väg att förvandla C till ett allt mindre och obsolet enfrågeparti på ungefär samma sätt som tidigare. Då var det kärnkraft som ”aldrig skulle laddas”. Nu är det SD som aldrig ska få inflytande. Det kommer att krascha nu precis som det kraschade då. Socialdemokraterna bör hålla sig undan den kraschen.

Mer att läsa: Partier som leker med elden.

Det kunde varit annorlunda. S och C kunde ha förhandlat fram ett regeringsprogram där omställningar på grund av klimat- och integrationskrisen var A och O. Att S skulle fått jämka sig är självklart. Har man 100 mandat mot potentiella 205 men ändå vill regera så är det som det är. Men som sagt kära socialdemokrati. Håll tillbörlig distans till centerkraschen.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!