Varje land behöver ta ansvar för klimatet

Klimatambitionerna måste höjas direkt. Den Europeiska Unionen måste genomföra betydande skärpningar av sina målsättningar fram till år 2030 så att utsläppen ges förutsättningar att minska mer och snabbare än vad vi nu kan se.

Beslutet att göra EU utsläppsneutralt till senast år 2050 är i sig historiskt. Nu gäller det att det här målet omsätts i handling och det är här EU:s klimatlag kommer in i bilden. Det råder inga tvivel om att det förslag som EU-kommissionen presenterat måste förbättras på en rad punkter. 

 

Nyligen utsågs jag som Europaparlamentets huvudförhandlare för klimatlagen. Det är ett uppdrag med ett mycket stort ansvar att se till att EU:s klimatlag blir så ambitiös som möjligt. Följande kommer att vara viktiga utgångspunkter i mitt arbete: 

 

Klimatambitionerna måste höjas direkt. Den Europeiska Unionen måste genomföra betydande skärpningar av sina målsättningar fram till år 2030 så att utsläppen ges förutsättningar att minska mer och snabbare än vad vi nu kan se.

 

Klimatlagen måste säkerställa att klimatarbetet blir starkt och stabilt också på lång sikt. Vi måste ha en tydlig målbana för hur utsläppen ska minska hela vägen fram till noll år 2050. Jag vill även se ett delmål också till år 2040, för att ambitionen ska bibehållas i arbetet. Ett tydligt uttalat delmål till år 2040 är också viktigt för att regelverket ska ge tillräcklig tydlighet och stabilitet. Detta har inte minst stor betydelse för att Europas företag ska kunna göra de nödvändiga investeringarna för att minska utsläppen.

 

Klimatlagen måste också bygga på ett system där en koldioxidbudget skapas och läggs i linje med målsättningarna om utsläppsminskningar, så att vi tydligt ser hur arbetet fortskrider.

 

Klimatlagen måste bygga på social rättvisa. Vi socialdemokrater vet att klimatpolitik och välfärdspolitik går hand i hand. För att klara klimatomställningen med solidaritet och folkligt stöd i behåll måste vi samtidigt säkra att alla människor får den välfärd de har rätt till. 

 

Alla sektorer av samhället ska bidra till att nå målet att göra EU klimatneutralt, och varje enskilt EU-land ska bli klimatneutralt senast till år 2050. Alla måste ta ansvar för arbetet att minska klimatutsläppen, inget land eller sektor ska segla under radarn.

 

Jag är övertygad om att Europas klimatlag kan bli det ramverk vi behöver för att klara klimatomställningen. Det handlar om att bygga ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa