Debatt Litteraturprogrammet Babel i SVT har ett genomsnitt på 150 000 tittare. Drygt hälften av befolkningen i Sverige är män. Sannolikt har Babel långt färre manliga tittare än kvinnliga. Kvinnor och flickor läser och lånar fler böcker, vilket är ett tecken på att de är mer intresserade av skönlitteratur än män. Vad har litteraturen att säga pojkar och män? I Babel den 8 oktober missar manliga individer att få kunskaper om hur kvinnor har det. Sheila Heti har skrivit en av årets mest omtalade böcker, “Moderskap”. I programmet blir det ett intressant samtal om vad en kvinna vinner och offrar genom att skaffa barn. Under många år har Babel sänts på bästa sändningstid på söndagar, samtidigt har “Mästarnas mästare” visats i SVT:s grannkanal. Där är tittarsiffrorna långt högre och fördelningen mellan manliga och kvinnliga tittare omvänd jämfört med Babel. SVT behöver till nästa säsong visa en vass trailer från Babel när det åter blir dags för ett vässat Mästarnas mästare våren 2019.