Var inte rädda för staten

26 september 2019 10:00

Det går dåligt för Socialdemokraterna i opinionsundersökningarna och dessvärre, även i de senaste decenniernas val. Vad kan det bero på ? Utan att vara alltför filosofisk kan problematiken kokas ner till i huvudsak två områden.

1. ”Det är Du själv som väljer”-filosofin.

2. Migration och kriminalitet.

1. På 1970-talet började SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) tycka att det var alldeles för mycket pengar som snurrade runt inom den ” ofantliga sektorn”, som de uttryckte det. Alla dessa skattepengar borde i stället tas om hand av privata ”aktörer”. Men det kunde man inte säga rent ut, utan begreppet, - ”Det är Du själv som väljer”, lanserades. SAF och dess tankesmedja Timbro fick omedelbart starkt eldunderstöd från de borgerliga partierna. Sedan privatiserades det mesta i rasande fart. Även S tyckte de var rätt häftigt. Till och med s k friskolor släpptes fram. Hur det kunde ske är helt obegripligt. Om det är något som samhället skall sköta, så är det skolan. Ideologerna på SAF-Timbro hade slagit hål på den socialdemokratiska folksjälen. Nu måste socialdemokratin återställa den socialdemokratiska själen och åter slå vakt om det kollektiva, för ett samhälle för alla. Skolan måste i första hand återförstatligas och friskolor upphöra. Sedan; varför inte diskutera om det inte vore bra om staten tog över huvudansvaret för sjukvården i hela landet. Jag tror inte att vi ska vara så rädda för statliga åtaganden. Låt oss ta debatten. Vi har inget att frukta eller förlora. Väljarna har nu efter flera decenniers privatiseringar sett vådan av ” Du väljer själv”-ideologin.

2. Vi måste återgå till en stram och reglerad invandring samt få slut på skjutandet, sprängandet och nerbrända bilar i våra städer och förorter. Lägg därtill kommunernas svårigheter att betala och ordna för invandrares bostäder, skolgång och omsorg. Staten har som bekant överfört ansvaret och kostnaderna för detta på kommunerna. Staten måste åter gripa in och rädda kommunerna från ekonomisk kollaps.

Klarar vi inte detta är det bara att ta ner S-skylten för gott, efter nästa val, 2022.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Höglund Norrköping